×
  3137  

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

روند تشكيل پرونده و صدور گواهی اخذ استاندارد آسانسور

12 نکته برای صدور گواهي اخذ استاندارد آسانسور

1. پیگیری و چک کردن مسئول اداری صدور گواهی آسانسور در سایت اداره برای درخواست های ثبت شده جدید برای گرفتن گواهی نامه و اخذ استاندارد آسانسور.
2. مواردی که باید در تشکیل پرونده و قبل از اینکه بازرسی اول صورت گیرد توجه شود:
الف. داشتن اصل و کپی پروانه ساختمان و تطبیق دادن اطلاعات پروانه ساختمان با اطلاعات ذخیره شده در سامانه اداره استاندارد آسانسور.
تذکر. در صورتی که اطلاعات وارد شده تطابق نداشته باشد، آسانسور ثبت شده جهت ویرایش اطلاعات به اداره استاندارد آسانسور یا دفتر فروش آسانسور ارجاع داده می شود.
ب. تکمیل کردن فرم اطلاعات برای درخواست بازرسی به طور کامل توسط شرکت آسانسور/مالک ساختمان.
پ. دریافت فرم اطلاعات فنی و تایید فنی آسانسور و داشتن مهر و امضا شرکت آسانسور بر روی فرم اطلاعات فنی آسانسور.
ت. دریافت هزینه بازرسی در مرحله اول با در نظر گرفتن تعداد توقف هایی که آسانسور دارد.
ث. زمانی که آسانسور جهت بازرسی آماده باشد باید در دفتر نوبت دهی ثبت شود.
3. در مرحله اول بازرسی، محاسبات آسانسور و دریافت نقشه باید انجام شود و از طرف شرکت نصب کننده مسئول اداری آسانسور جهت انجام و تایید محاسبات صورت پذیرد.
4. در این مرحله چک لیست پرونده باید توسط بازرس تکمیل شود.
5. نوبت دهی توسط بازرسان برای بازرسی های بعدی تا رسیدن تایید آسانسور صورت می گیرد.
6. بعد از تایید نهایی بازرسی، بیمه نامه و قرارداد نگهداری و سرویس آسانسور از طرف شرکت آسانسور/مالک صورت می گیرد.
تذکر: تاریخ انجام بازرسی در سامانه اداره استاندارد باید بعد از هر مرحله بازرسی ثبت شود.
7. زمانی که بازرس آسانسور را تایید کند، اگر پرونده موردی از لحاظ کمیته فنی نداشته باشد در سامانه به کارتابل مدیر فنی ارجاع داده می شود، در صورت کامل بودن و نداشتن مشکل، پرونده به کمیته فنی ارجاع و تایید خواهد شد.
8. پس از تایید پرونده ارجاع شده به کارتابل مدیر فنی توسط ایشان، پرونده مجددا به کارتابل اصلی باز می گردد تا گواهینامه صادر شود.
9. زمانی که گواهینامه صادر می شود و تاییدیه آن در سامانه آسانسور قرار می گیرد، پرونده به بازرس مربوطه تحویل داده می شود و بازرس بعد از بررسی نهایی تمام اسناد و مدارک و در صورت وجود اشکالات و نواقصات آن را به مدیر فنی ارجاع می دهد.
10. پرونده زمانی به بخش مدیریت برای امضای گواهینامه تحویل داده می شود که تمام اشکالات و نواقصات پرونده رفع شده باشد.
11. در مرحله آخر مهر برجسته و هولوگرام بر روی گواهینامه می زنند و در نهایت کپی برداری و اسکن می شود.
12. شرکت آسانسور/مالک در صورتی که اصل گواهینامه را تحویل بگیرد، کپی آن را امضا و اصل گواهینامه را تحویل می گیرد.
تذکر: حد اکثر 3 روز کاری از مرحله تایید آسانسور و تکمیل مدارک تا صدور گواهینامه نیاز خواهد بود تا شما بتوانید اخذ استاندارد آسانسور را دریافت نمایید.

اخذ استاندارد آسانسور
اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور


خدمات مشابه


اخذ گواهی استاندارد آسانسور اخذ گواهی استاندارد آسانسور

اخذ گواهی استاندارد آسانسور باید به این امر توجه داشت که اخذ گواهی استاندارد آسانسور برای دریافت پایان کار ساختمان الزامی است. زمانی که ساخت و ساز ساختمان، مرحله ی نازک کاری را به اتمام می رساند می توان برای دریافت اخذ استاندارد آسانسور اقدام کرد. برای دریافت اخذ استاندارد آسانسور باید به...

  4409  
آب بندی فشار منفی چاله اسانسور و آب بندی فشار مثبت استخر آب بندی فشار منفی چاله اسانسور و آب بندی فشار مثبت استخر

خدمات مشاوره در مورد آب بندی، آب بندی استخر، آب بندی چاله آسانسور، آب بندی جکوزی، آب بندی دیوار با فشار منفی، آب بندی مخزن، آب بندی تراس پس از بازدید به صورت رایگان می باشد. گروه متخصصین ما در زمینه آب بندی با مدیریت  مهندس بهشاد زعفرانی، با 15 سال...

  6464  
نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی و بازسازی نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی و بازسازی

جانمایی محل آسانسور و نصب آسانسور در منازل و آپارتمان های قدیمی یک راه حل مناسب جهت احیای این نوع از ساختمان های قدیمی و دادن ارزش افزوده به آنها می باشد. نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی در صورت جانمایی مناسب این آسانسورها، حتی  از امنیت بالاتری نسبت به...

  17019