×
  4993  

طراحی شهرک ویلایی

طراحی شهرک ویلایی یکی از مجموعه فعالیت های دفتر مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد. در زمینه طراحی شهرک، طراحی سازه، طراحی معماری و ... به طور همزمان با یکدیگر درگیر می باشند و یک همکاری توامان میان این شاخه ها را می طلبد. تیم سرور استودیو به کمک نرم افزار رویت هر ویلا را به صورت مجزا و متناسب با نظر کارفرما طراحی کرده و در آخر به کمک لینک کردن فایل های مختلف می توان با مختصات مناسب، کلیه پلان شهرک را نیز طراحی کرد. به عبارتی دیگر از یک فعالیت جز به یک پلان کلی مانند شهرک می رسیم.
تمامی مراحل طراحی شهرک ویلایی را می توانید به صورت آنلاین در قسمت طراحی ویلا آنلاین در سایت شاپ دکو با پشتیبانی گروه مهندسین سروراستودیو که متخصص در زمینه طراحی ویلا می باشند، دنبال کنید.

طراحی شهرک ویلایی

طراحی شهرک ویلایی

طراحی شهرک ویلایی

طراحی شهرک ویلایی

طراحی شهرک ویلایی

طراحی شهرک ویلایی

 


خدمات مشابه