×

جستجوی 'اخذ استاندارد آسانسور' 2 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

اخذ گواهی استاندارد آسانسور باید به این امر توجه داشت که اخذ گواهی استاندارد آسانسور برای دریافت پایان کار ساختمان الزامی است. زمانی که ساخت و ساز ساختمان، مرحله ی نازک کاری را به اتمام می رساند می توان برای دریافت اخذ استاندارد آسانسور اقدام کرد. برای دریافت اخذ استاندارد آسانسور باید به این نکات توجه داشت که ساختمان کاملا تمیز باشد به نحوی که در ساختمان مصالح ساختمانی وجود نداشته باشد و همچنین تمام نخاله ها و کثیفی ها از جلوی درب...
اخذ استاندارد آسانسور روند تشكيل پرونده و صدور گواهی اخذ استاندارد آسانسور 12 نکته برای صدور گواهي اخذ استاندارد آسانسور 1. پیگیری و چک کردن مسئول اداری صدور گواهی آسانسور در سایت اداره برای درخواست های ثبت شده جدید برای گرفتن گواهی نامه و اخذ استاندارد آسانسور. 2. مواردی که باید در تشکیل پرونده و قبل از اینکه بازرسی اول صورت گیرد توجه شود: الف. داشتن اصل و کپی پروانه ساختمان و تطبیق دادن اطلاعات پروانه ساختمان با اطلاعات ذخیره شده در سامانه اداره استاندارد آسانسور. تذکر....