×

جستجوی 'طراحی سازه مجتمع مسکونی' 2 نتیجه داشت:

جستجو در پروژه ها

در طراحی این پروژه چالش اصلی میلگردهای خریداری شده قبل از طراحی بود که در طبقه اول باعث تراکم آرماتورها شد. سیستم باربر جانبی این سازه با توجه به تعداد طبقات پایین قاب خمشی متوسط در نظر گرفته شد. ...

طراحی نما و پلان مجتمع مسکونی ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین