×

طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

  2966  

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: نیاوران

کاربری: مسکونی

متراژ: 6000 مترمربع

وضعیت: در دست طراحی

طراحی مجتمع مسکونی نیاوران

طراحی مجتمع مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی نمای مسکونی
طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نما و پلان مجتمع مسکونی
ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین


طراحی مجتمع مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی نمای مسکونی
طراحی نمای ساختمان مسکونی

پروژه های مشابه


طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک در 6 بلوک 6 طبقه طراحی شده و هم اکنون در حال اجرا می باشد. درادامه روند طراحی، طراحی لند اسکیپ مجتمع مسکونی که شامل طراحی سردر ورودی، فضای پارکینگ برای مهمانان و فضای سبز مجتمع بود، آغاز شد. با توجه به درخواست کارفرما بخش اعظم باقی...

  916  
طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

فرآیند طراحی معماری این مجتمع مسکونی، با طراحی پلان واحدها آغاز شد. نیاز کارفرما، واحدهایی با متراژهای تقریبا برابر بود. بنابراین سعی شد تا واحدهایی با متراژ تقریبا یکسان طراحی شود. بعد از طراحی پلان واحدها و تامین پارکینگ برای واحد ها، طراحی نما آغاز شد. نما این پروژه، طبق خواسته...

  2811  
طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی

طراحی ساختمان مسکونی  ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین

  2495