×

جستجوی 'معماری مجتمع مسکونی' 3 نتیجه داشت:

جستجو در پروژه ها

طراحی نما و پلان مجتمع مسکونی ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین

طراحی ساختمان مسکونی  ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین
جستجو در خدمات

یک طراحی معماری کامل، احتیاج  به مدیریت در چهار زمینه معماری، سازه، تاسیسات و برق دارد. در یک پروژه اصولی تمامی تخصص های سازه، برق و تاسیسات زیر نظر مهندس معمار باید فعالیت کنند و آن مهندس معمار در تعامل با کارفرما باشد،  به شرط آنکه آن مهندس معمار شناخت کافی از رئوس اصلی طراحی داشته باشد و مسئولیت پذیری در قبال تمامی زیر مسئولیت ها در برابر کارفرما را نیز بر عهده بگیرد. این مهندس معمار است که در تمامی...