×
  4908  

طراحی پل معلق مشکین شهر


بررسی آزاد (مطالعات میدانی)

در منابع مختلف یاد شده است که طراحی سازه و اجرای این پل توسط مهندسین ایرانی انجام گرفته است. در ویکی پدیا ارتفاع پل از روی سطح رودخانه 80 متر، عرض پل 2 متر و طول آن 365 متر ذکر شده است. فاصله کمربندهای آهنی زیر عرشه اصلی حدود 3 متر می باشد و کابل ها به صورت یک در میان این پایه ها را از بالا مهار کرده اند. در هر یک از دو انتهای پل دو ستون وجود دارد که  کابل های اصلی باربر بالای پل از میان این دو ستون گذشته و به زمین می رسند. عرشه پل به کمک یک سری کابل آویز از دو کابل اصلی مهار شده اند.
در واقع مسیر توزیع بار بدین نحو است که بار مرده و زنده عابرین پل، ابتدا به المانهای شبیه پارکت کف پل، از آنجا به کمربندهای اهنی (دوبل ناودانی)، از انجا به کابل های آویز از دو کابل اصلی باربر بالا پل و از دو کابل اصلی بالای پل به دو ستون در هریک از دو سر پل و از آنجا به بستر مستحکم زمین.
ایده پل ظاهرا از پل مشابه ای در کشور کانادا شکل گرفته که در عکس آخر قابل مشاهده می باشد. ایده طراحی سازه پل کابلی در دنیا که برای دهانه های بسیار بلند مکرر استفاده شده است، اما نیاز به یک تجربه اجرایی و همت بالا در اجرا دارد. به طور کلی در طراحی سازه پل کابلی، کابل ها کاملا در کشش و ستون های انتهایی در فشار قرار دارند. جهت مهار حرکت های جانبی، تعدادی کابل عرشه را از سمت جانبی به یک بستر سخت دوخته اند که به احتمال فراوان قصد طراح از این امر کاهش حرکت های جانبی و جلوگیری از ازدیاد حرکت جانبی و رزونانس پل هنگام بارگذاری باد با یک فرکانس مشخص و یا تحریک پل با یک ارتعاش نزدیک به زمان تناوب مد اول سازه توسط عابرین می باشد. نکته ی مهمی که در این پل به چشم می خورد و آن را با بسیاری از کار های مشابه تفکیک می کند مقاطع بسیار سبک و مهندسی شده آن می باشد. در طراحی سازه پل کابلی، می توان از طراحی سازه خاص نام برد. چرا که بسیاری از اصول مهندسی که در صنعت ساختمان های متعارف از آن استفاده می کنیم را نمی توانیم در این نوع سازه ها به راحتی به کار بگیریم.
مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در طراحی این نوع سازه های خاص، تجربه ای مشابه در طراحی یک سقف معلق در طراحی سازه مانژ اسب سواری را دارد.
می توان به صورت خلاصه عملکرد سازه ای این پل را در یک جمله گفت:
با تبدیل نیرو به جابه جایی بزرگ، می توان سازه های اقتصادی برای دهانه های بلند طرحی نمود.
در واقع اگر بخواهیم سازه ی دیگری در دهانه مشابه اجرا کنیم به نحوی که هیج ارتعاش جانبی سازه نداشته باشد، مقاطع بسیار بزرگ خواهند شد و یا احتیاح به ستون در زیر پل است و .... مانند انچه در پل طبیعت روی اتوبان مدرس تهران مشاهده می شود.
در مجموع باید از سرمایه گذاران پل معلق مشکین شهر سپاسگزار باشیم، زیرا تعداد قابل توجهی مخاطب از اردبیل تقریبا 150 کیلومتر باید بیایند و برگردند تا این جاذبه توریستی را ببینند که واقعا ارزش مسافت و زمان بازدید و ... را دارد.
از مجریان خوب ای طرح ممنونیم و در طراحی این نوع سازه های خاص مجموعه ما با توجه به تجارب مشابه آماده به همکاری است.
 
طراحی پل کابلی
طراحی پل کابلی
طراحی پل کابلی
طراحی پل کابلی
طراحی پل کابلی
طراحی پل کابلی
جهت حرکت جانبی آزاد پل، یک درز در بستر بنایی داده شده ا ست.
طراحی پل کابلی
مهارکش فوق به صورت تجربی تقریبا تا 2 تن می تواند نیرو تحمل نماید و تعداد آنها باید بر این اساس طراحی شود. البته پیشنهاد می شود مهار کش پس از تهیه در دستگاه کشش آزمایش شده و براساس نتیجه آن تعداد آنها طراحی شود.
طراحی پل کابلی
نظم اجرایی درپل مرجع طراحی در کانادا، به صورت قابل توجهی بیشتر است.
در مجموع باید از سرمایه گذاران پل معلق مشکین شهر سپاسگزار باشیم زیرا تعداد قابل توجهی مخاطب از اردبیل تقریبا 150 کیلومتر باید بیایند و برگردند تا این جاذبه توریستی را ببینند که واقعا ارزش از مسافت و زمان بازدید و ... را دارد.
ازطراحان و مجریان خوب این طرح ممنونیم. در طراحی این نوع سازه های خاص مجموعه ما آماده به همکاری است با توجه به تجربه اجرایی که وجود دارد.دانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ