×
  1658  

طراحی پمپ بنزین

طراحی پمپ بنزین یکی ازمکان های پرتردد وشلوغ فضای شهری می باشد؛که باید ضوابط و زیر ساخت های مناسبی برای آن ها درنظر گرفت؛ برای چنین مکان پرترددی باید در طراحی پمپ بنزین ورودی وخروجی مناسبی را برای حرکت خودروها و موتورها در نظر گرفت. باید به نحوی باشد که هنگام خروج ماشین ها مسیر های خروجی پمپ بنزین باعث بسته شدن خیابان اصلی نشوند.


طراحی جایگاه پمپ بنزین سر راهی
طراحی وساخت جایگاه سوخت

موقعیت یابی مناسب در طراحی پمپ بنزین


درطراحی پمپ بنزین یکی از موارد مهمی که باید در نظر گرفته شود؛ موقعیت یابی مناسب پمپ بنزین می باشد؛ که باید هنگام برسی زمین پیشنهادی برای جایگاه سوخت چندین مورد را درنظر بگیریم که عبارتنداز:جهت جایگاه با توجه به شیب زمین ، دسترسی منطقه مورد نظر،کاربری پلاک اطراف ، بار ترافیکی منطقه ،عرض پیاده روها ، وهمچنین جایگاه ها درنزدیکی فضاهای پر تراکم و سایر مکانهای ممنوعه مندرج شده درقوانین نباید باشد.طراحی پمپ بنزین بین شهری
طراحی پمپ بنزین داخل شهر

 طراحی معماری و سازه پمپ بنزین


طراحی معماری و سازه جایگاه سوخت باید بصورتی باشد؛ که علاوه برکارکرد باید فرم هم درنظر گرفته شود؛ به علت اینکه یکی از مکان های پرتردد شهری می باشد.طراحی سازه پمپ بنزین باید به نحوی طراحی شود؛ که در برابر  حوادث مترقبه (اتش سوزی) و غیرمترقبه(زلزله) مقاومت لازم را داشته باشد. همچنین باید به رعایت قوانین والزامات کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان ، استانداردهای بین المللی ،آئین نامه 2800 زلزله ، رعایت استاندارد های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران از جمله BS، EN،ASME،ASNI،IPS،NFPS،API در طراحی واحداث جایگاه پمپ بنزین توجه شود.


طراحی جایگاه سوخت
طراحی سازه پمپ بنزین

نکاتی درباره احداث جایگاه سوخت ومحل توقف


درطراحی معماری وسازه قسمت های مختلفی را با توجه به استاندارهای شرکت ملی فرآوردهای نفتی ایران  باید درنظر گرفته شود که در ادامه به چند مورد شاخص آن اشاره می کنیم:
1.   سطح آن نسبت به محل قرارگیری دیسپنسر پایین تر باشد.
2.   شیب سطح محل استقرار خودروها بایستی عرضی باشد به نحوی که در صورت عمل نکردن ترمز خودروها منجر به حرکت آن ها نشود.
3.   بایستی تمهیدات مناسبی جهت جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با دیسپنسر انجام پذیرد.
4.   محل و نحوه قرارگیری دیسپنسر بر روی سکوی جایگاه با در نظر گرفتن محدوده خطر دیسپنسر در حال فعالیت و با در نظر گرفتن حداکثر طول شلنگ سوخت گیری مشخص می شود.
5.   حداقل فاصله دیسپنسر نسبت به ساختمان هایی با دریچه یا پنجره های باز شونده 5/5 متر و در صورت عدم وجود دریچه یا درب و پنجره حداقل 4 متر می باشد.
6.   تمهيدات الزم جهت جمع آوري و دفع ايمن فراورده ريخت و پاش شده در محوطه جايگاه بايستي حين طراحي لحاظ گردد.
7.   محل نصب تجهيزات سوختگيري در جايگاه بايستي مطابق الزامات استاندارد NFPA30A به شرح ذيل باشد:
8.   حريم ايمنی دیسپنسردر حالتي كه شيلنگ آن بر روي محل تعبيه شده (جانازلی) قرار گرفته باشد، كره اي به شعاع حداقل 3متر (10فوت) مي باشد.
9.   فاصله دیسپنسر از مرز جايگاه، هر سازه اطراف آن، دفاتر و خيابانهاي مجاور حداقل از طول شيلنگ سوختگيری كمتر نباشد.
10.   فاصله هر ساختمان داراي منفذ باز از تجهيزات سوختگيری بايستی حداقل 5/1 متر از كل طول شيلنگ سوختگيری بيشتر باشد.
11.   درصورتيكه بيش از يك دستگاه توزيع سوخت بر روی يك سكو نصب گردد، حداقل فاصله بين هر دو دستگاه بايستی 6 متر باشد.
 

طراحی نور پردازی پمپ بنزین
طراحی پمپ بنزین در کالبد شهری

طراحی محل تخلیه سوخت پمپ بنزین

درطراحی پمپ بنزین باید جایگاهی را برای توقف نفتکش و پرکردن مخزن مدفون (مخازن ذخیره در زیر زمین )  در نظر گرفته شود. این محل باید شرایط زیر را داشته باشد:
فاصله محل تخلیه از ورودی ساختمان های اداری بایستی حداقل 5/1 متر باشد.
اتصالات محل تخلیه بایستی از نوع سریع باز شونده باشند.
حریم ایمنی نفتکش حین تخلیه بایستی حتما رعایت شود. همچنین جایگاه در زمان تخلیه سوخت، غیر فعال می شود.
محل تخلیه بایستی مجهز به سیستم دفع الکتریسیته ساکن باشد.
روشنایی محل تخلیه از نوع ضد انفجار (EX) انتخاب و نصب گردد.
محل تخلیه جایگاه بایستی از نوع offset fill point with access chamber طراحی شود.
 

طراحی سقف پمپ بنزین
طراحی پمپ بنزین خارج شهر
طراحی مدرن پمپ بنزین

ویدیو طراحی پمپ با استفاده از نرم افزار رویت

 منابع:

  https://www.iotcco.com/uploads/Order/برندینگ/54692_orig.pdf
  https://youtu.be/qlSwAUqSPjg
نویسنده :مهدی کاووسی


مقالات مشابه