×

مقالات طراحی معماری و سازه


نمونه های طراحی معماری و سازه


اخبار معماری سازه و مقالات طراحی سازه با توجه به سوابق آموزشی و تدریسی اعضای اصلی مهندسین مشاور سرور و همکاران سرور استودیو  تعدادی از مقالات دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این قسمت قرار گرفته اند.مقالاتی در زمینه معماری، سازه و صنعت عمران و آبادانی. این مقالات از سطح علمی ترویجی تا علمی پژوهشی و ISI می باشند. همچنین در این بخش سعی می شود، اخبارهای مهم صنعت عمران ومعماری و اخبارهای داخلی مهندسین مشاور سرور و همکاران، ارائه شوند. از جمله اطلاعات این بخش شامل موارد ذیل می باشد: طراحی مخازن بر اساس API650، طراحی مخازن بر اساسAPI620، طراحی مخازن بر اساس API625،  طراحی سازه ها بر بستر جداسازی لرزه ای با استفاده از غلتک ها،  غلتک های متعامد،  طراحی مخازن نفتی، طراحی مخازن نفتی با سقف شناور، انواع مخازن، جزیره خارگ، مخازن یک ملیون بشکه ای، اسلاشینگ، طراحی مخازن آب، مدلسازی رفتار مخازن با نرم افزار LS-DYNA، طراحی مخازن تحت فشار