×
  2486  

طر احی معماری و سازه مانژ، فینال آسیا

سایت مسابقه معماری 2a و اعلام نمره 19 و ریز نمرات سه داور ( کد 2288 )
مسابقات معماریمسابقات معماری
طراحی-مانژ-معماری
طراحی تعاملی معماری و سازه مانژ سوارکاری شید اسب کیان، به مرحله فینال مسابقات 2a آسیا راه یافت.


مقالات مشابه


طراحی معماری مانژ و مجموعه سوارکاری  Merricks طراحی معماری مانژ و مجموعه سوارکاری Merricks

در بررسی ادبیات فنی و آثار طراحی معماری و سازه، مطالعه طراحی مجموعه سوارکاری، می تواند نکات آموزنده مثبتی داشته باشد. این مقاله در مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در ادامه توسط امیرحسین سرور نقد شده است. این اثر حاصل همکاری دو معمار به نام های Seth Stein Architects (UK)...

  3294  

اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو