×
  670  

طراحی برج های واحه الهام گرفته شده از طبیعت در چین

طراحی برج های 150 متری به نام برج ها واحه در منطقه مالی جیانگ بی در نانجینگ چین با رویکرد کاربری مختلط توسط شرکت MVRDV که توسط مناظر سرسبز احاط شده اند طراحی شده است. طراحی معماری این دو برج به صورت L  شکل که هر کدام 40 طبقه است از زاویه ی شمال و جنوبی رو برو یکدیگر قرار دارند. سه تا چهار طبقه از این دو برج تشکیل دهنده محوطه هستند که در برای کل سایت پروژه طراحی شده است که در قلب آن یک لند اسکیپ کاربردی با امکانات تفریحی و رفاهی در کنار فضای سبز تعبیه شده است. این دو برج که هر کدام در یک طرف خیابان قرار دارند توسط دو پل به یکدیگر متصل میشوند.

طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی فضاهای سبز برج ها و محوطه ی بین آن دو کاملا هوشمندانه انجام شده است. محوطه های سبز ایجاد شده در لبه تراس برج ها و لند اسنکیپ میانی علاوه بر آن که خنک کننده محیط و تسویه هوا را موجب می شود، حریم خصوصی ساکنین در طبقه بالا را نیز در مقابل افرادی که در بخش تجاری قرار دارند، حفظ میکند.

طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین
طراحی معماری برج های واحه شرکتMVRDVدر چین


مقالات مشابه