×
  1776  

طراحی داخلی پت شاپ

طراحی داخلی بخش مهمی از تصویر برند رستوران یا فروشگاه است.در طراحی داخلی پت شاپ، برند سازی آن فروشگاه به عنوان مکانی مخصوص حیوانات حائز اهمیت است. به همین منظور اولین گامی که که می توان در جهت همین موضوع برداشت طراحی لوگوی خاص همان فروشگاه است. این طراحی باید به گونه ای باشد که در ابتدا نشان دهنده ماهیت فروشگاه در نگاه اول باشد و همینطور در ذهن مخاطبان ماندگار شود. طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ با توجه به نوع خدماتی که کارفرما ارائه می دهد، دارای ریز فضاهای متفاوتی خواهد بود.

طراحی داخلی فروشگاه حیوانات
طراحی پت شاپ
طراحی داخلی فروشگاه حیوانات
طراحی فروشگاه
طراحی داخلی پت شاپ
طراحی داخلی پت شاپ
توجه به جزییات و در نظر گرفتن مقیاس حیوانات در هنگام طراحی بسیار مهم است. در این صورت است که میتوان فضایی مناسب که حیوانات با حضور در آنجا احساس آرامش کنند را طراحی و اجرا کرد.

طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی پت شاپ

در هنگام طراحی فضای داخلی پت شاپ ایجاد نقطه کانونی مهم است، که این نقطه توجه میتواند کانتر صندوق باشد و معمولا با ایده گرفتن از لوگوی فروشگاه طراحی می شود که با استفاده از متریال، نور  و رنگ از سایر بخش ها مجزا می شود و سایر بخش های فروشگاه حول محور آن طراحی و چیده می شود.
علاوه بر کانتر صندوق، بخش فروش کالا، فضا اصلاح حیوانات، محل نگه داری به عنوان پانسیون، محل بازی حیوانات، سالن انتظار می تواند از ریزفضاهای پت شاپ باشد.

طراحی داخلی پت شاپ
طراحی داخلی پت شاپ
طراحی داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی پت شاپ
طراحی پت شاپطراحی فروشگاه پت شاپ

طراحی فروشگاه پت شاپ
طراحی پت شاپ
طراحی فروشگاه
طراحی فروشگاه
طراحی پت شاپ
طراحی داخلی پت شاپ
طراحی داخلی فروشگاه حیوانات
طراحی داخلی فروشگاه حیوانات
طراحی داخلی فروشگاه حیوانات
طراحی داخلی فروشگاه حیوانات
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
 


مقالات مشابه