×

اجرای عایق حرارتی و رطوبتی نما

اجرای عایق حرارتی و رطوبتی نما ساختمان

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد. شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، از خدمات این مجموعه، می توان به اجرا کننده ی نماهای عایق حرارتی و رطوبتی اتیکس در ایران، با تیمی مجرب به صورت تخصصی اشاره کرد.

آقای مهندس بهشاد زعفرانی، اولین اجرا کننده نماهای عایق حرارتی و رطوبتی اتیکس در ایران، از مجریان قوی مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، در سال 1388 نمای ساختمان زیر را با استفاده از مصالح و نظارت مستقیم کارخانه Grupopuma در راستای مزایای گفته شده استفاده ازعایق حرارتی در نما، در شهر جدید هشتگرد اجرا نمودند. این اولین اجرای Etics در ایران می باشد که نظارت کیفیت آن را مزکز تحقیقات ساختمان و دانشگاه برلین به عهده داشت. کارفرمای این پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن بود.
دانش فنی اجرای عایق حرارتی و رطوبتی نمامقالات اجرای عایق حرارتی و رطوبتی نماخدمات اجرای عایق حرارتی و رطوبتی نما