×
  2360  

اجرای آسانسور در ساختمان قدیمی

طراحی و اجرای آسانسور
اجرای آسانسور در منازل قدیمی
اجرای آسانسور در منازل قدیمی
طراحی و اجرای ویلچربر و بالابر
طراحی و اجرای ویلچربر و بالابر
طراحی و اجرای آسانسور
طراحی و اجرای آسانسور
طراحی و اجرای آسانسور
طراحی و اجرای آسانسوردانش فنی مشابه


تغییرات نیرو در آسانسور هیدرولیکی تغییرات نیرو در آسانسور هیدرولیکی

در طراحی، اجرا و تهیه قطعات آسانسور هیدرولیکی، سرعت حرکت آسانسور در رفت و برگشت مهم است. بر اساس این سرعت و نمودار مکان زمان و شتاب زمان جابه جایی آسانسور بین طبقات، می توان نیروی هیدرولیکی لازم جهت جابه جایی آسانسور را بدست آورد. میانگین سرعت 0.4 متر بر ثانیه، سرعت...

  5888  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ