×
  9449  

جزییات اجرایی بتن اکسپوز


بتن اکسپوز(Exposed Concrete) یا بتن پیش ساخته نوع خاصی از بتن های اولیه است که کاربرد وسیعی در نماسازی، طراحی معماری فضاهای داخلی ، کفسازی و ... دارد. ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﮑﺮ و ﻋﺎري از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ  طبیعی دادند.
عموما بتن اکسپوز به بتنی گفته می شود که سطح نمایان نهایی کار صاف و صیقلی باشد. این بدین معناست که بر روی سطح بتنی پوششی دیگر اجرا نخواهد گردید. بنابراین در این نوع بتن ها، کیفیت ظاهری و سطحی بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر بویژه در سازه های عمومی و سازه های معماری نقش خود را بیشتر نمایان می کند. طراحی و اجرای بتن اکسپوز روش های مختلفی دارد.
جزییات اجرایی بتن اکسپوز

از مزایای بتن اکسپوز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تولید تحت کنترل در محیط صنعتی با رعایت استانداردهای مرتبط از جمله طرح اختلاط، عمل آوری،حذف عوامل فساد بتن و ...
مسلح به شبکه های فلزی
روش های اجرای بتن اکسپوز:
اجرای بتن اکسپوز به  سه روش خشک ، چسب و یا با ملات در پروژه های کوچک مقیاس  انجام می شود. برای نماسازی و یا طراحی معماری فضاهای داخلی از روش خشک برای اتصال بتن اکسپوز استفاده می شود. به این صورت که زیرسازی شاسی کشی می شود. . در کف سازی بتنی  معمولا از ملات حاوی شن و اسکوپ برای اتصال به کف استفاده می کنند.

جزییات اجرایی نصب بتن اکسپوز با ملات :

بتن اکسپوز

نصب بتن اکسپوز
جزییات اجرایی نصب خشک بتن اکسپوز(شاسی کشی) :

بتن اکسپوز معماری

جزییات اجرایی نصب بتن اکسپوز با چسب و پیچ :

تایل بتن اکسپوز
مهندسین مشاور دکتر سرور در طراحی معماری پروژه مسکونی بروجرد از این متریال برای برخی از کف سازی ها و دیواره ی بعضی از فضا ها استفاده کرده اند:

قالب بتن اکسپوز

نمای بتن اکسپوز

نمای بتن اکسپوز

نمای بتن اکسپوزدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ