×
  3318  

متره و برآورد پروژه های عمرانی

مشاوره فنی حقوقی

متره و برآورد
 
متره و برآورد یکی از زیرمجموعه های مدیریت پروژه بوده که جهت پیش بینی قیمت اجرای پروژه های عمرانی به‌ کاربرده می‌شود. متره و برآورد به فرایند اندازه‌گیری و محاسبه مقدار مصالح، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز برای اجرای یک پروژه ساختمانی و عمرانی گفته می شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها معمولاً در جداولی خاص انجام می‌گیرند که به آن‌ها صورت‌وضعیت گفته می‌شود و این صورت‌ وضعیت‌ها که ملاک دریافت و پرداخت هزینه‌ها در پروژه‌ها هستند، همان متره و برآورد است. متره و برآورد، تخمین و پیش بینی هزینه های یک پروژه عمرانی است و از این جهت که معیار تصمیم گیری درباره انجام و یا عدم انجام یک پروژه در مطالعات اولیه به سه فاکتور اصلی هزینه، زمان و کیفیت وابسته است، در هر پروژه عمرانی انجام متره و برآورد دقیق جز جدا نشدنی تصمیم گیری و مدیریت پروژه به حساب آمده و به همین دلیل یکی از کاربردی‌ترین راه‌های ورود به حرفه مهندسی به شمار می‌رود.
متره و برآورد

در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد:
الف) مقدار مصالح مورد نیاز، در طول پروژه چقدر بوده تا در طول پروژه با توجه به زمان بندی نسبت به تهیه آنها یا سفارش مصالح اقدام نمایند.
ب) هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود ؟
بنابراین در طرح های عمرانی ، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح است و از طرف دیگر بحث هزینه ها. این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی قرار میگیرد.
 متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال می شود در
الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه
ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام می‌رود.
یکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیش بینی بودجه اجرای پروژه  جهت اجرا ، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت‌وضعیت مطرح می‌شود.
 
مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است:
1- سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم
2- جدول های صورت وضعیت
3- قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی و فهرست بهاء منضم به پیمان
4- شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان

متره و برآورددانش فنی مشابه


نکات طراحی فست فود از کانسپت تا ارائه نقشه نکات طراحی فست فود از کانسپت تا ارائه نقشه

طراحی فست فود و رستوران طراحی و اجرای فست فود، کافی شاپ، طراحی دکوراسیون داخلی رستوران و فضاهای خدماتی دیگر از جمله تخصص های مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در بخش طراحی معماری و طراحی دکوراسیون داخلی می باشد و در نهایت امر، با تعامل و همکاری با شرکت شاپ دکو...

  7512  
مشارکت در ساخت مشارکت در ساخت

امروزه با پیشرفت دانش فنی ساخت، انتظار می رود در قرارد دادهای مشارکت در ساخت، با محاسبات دقیق محاسبات، استعلامات شهرداری، محدودیت ها در گرفتن جوازهای مختلف قبل از عقد قرارداد مشارکت در ساخت دیده شود. جهت انجام یک مشارکت در ساخت پایدار، برای مالک و سازنده، که به صورت برد برد...

  5385  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ