×
  2420  

مشاوره فنی حقوقی

مشاور فـنـی  حـقـوقـی
شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، و با اتکاء به تجربیات گذشته سعی در ارائه مشاوره فنی و حقوقی پروژه های ساختمانی براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران را دارد.
 
استقرار یک دفتر فنی قوی و متناسب با پروژه در واقع مهمترین ساختاری است که در موفقیت یک پروژه تعیین کننده خواهد بود. لذا شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور سعی در ایجاد ساختار مناسب از نظر گردش اطلاعات، مدیریت منابع، چیدمان و بکارگیری مناسب منابع انسانی و ... در دفاتر فنی پروژه ها دارد. در این زمینه امکان ارائه خدمات ذیل بصورت کاملاً حرفه ای با دید مدیریت و کنترل پروژه وجود دارد:
  • - بررسی و کنترل نقشه ها و مشخصات فنی قراردادها و کشف ابهامات و تداخلات مربوطه
  • - بررسی و تهیه صورتجلسات احجام کار انجام شده به همراه دفاع و اخذ تائیدیه
  • - بررسی و تهیه صورت وضعیت موقت و قطعی پروژه به همراه دفاع و اخذ تاییدیه
  • - بررسی و تهیه صورت وضعیت موقت و قطعی پیمانکاران جزء
  • - تهیه آنالیز بهاء آیتم های قیمت جدید به همراه دفاع و اخذ تاییدیه
  • - بررسی و تهیه صورت وضعیت های تعدیل (ما به التفاوت فولاد و سیمان-آحاد بها-ارزی) پروژه ها به همراه دفاع و اخذ تاییدیه
  • - تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات مطابق شرایط عمومی پیمان و بخشنامه 5090
  • - تهیه و تنظیم لایحه زیان برای آیتم های زیان ده طبق تبصره 80 قانون بودجه
  • - تهیه متره و برآورد جهت شرکت در مناقصات و خرید مصالح
  • - کنترل پروژه  با تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی و اکشن پلن کارگاهی به همراه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه
 لایحه تاخیرات
لایحه تاخیرات
مشاوره فنی و حقوقی
 


خدمات مشابه