×
  8894  

اتصالات از پیش تایید شده

در بخش طراحی سازه فولادی یکی از مهمترین مسائل طراحی اتصالات از پیش تایید شده می باشد که در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه و متوسط کاربرد دارد.

اتصال خمشی مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

در اتصال خمشی مستقیم با مقطع کاهش یافته برای اطمینان از وقوع مفصل پلاستیک در داخل تیر، عرض بال تیر را به طور مناسبی کاهش داده تا ظرفیت مقطع تیر در این ناحیه کاهش یابد و مفصل پلاستیک علی رغم این که لنگر خمشی ناشی از زلزله در ستون بیشتر است، در محل مورد نظر از بر ستون تشکیل شود. تیر در مقطع کاهش یافته باید در محل مفصل پلاستیک قادر به تحمل لنگر خمشی ناشی از ترکیبات بارگذاری متعارف و در دو انتهای تیر، مقاومت مورد نیاز با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی ضریبداری که با نیروی زلزله ترکیب می شوند و اثرات لرزه ای ناشی از لنگر خمشی در محل تشکیل مفصل پلاستیک تعیین شود. در این نوع اتصال جرم واحد طول تیر نباید از 450 کیلوگرم تجاوز نماید. همچنین عمق مقطع تیر نباید از 1000 میلی متر تجاوز نماید. اتصال RBS از جمله اتصالات مرسوم در طراحی سازه فولادی می باشد.

اتصال فولادی2

اتصال خمشی فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی(BUEEP) و فلنجی چهار یا هشت پیچه با استفاده از ورق لچکی(BSEEP)

در طراحی اتصالات خمشی فلنجی باید به نکات زیر توجه کرد:
1- در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ های دسترسی برای انجام جوش شیاری بال تیر به ورق انتهایی مجاز نمی باشد.
2- در دو انتهای تیر، ناحیه محافظت شده باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:
- در اتصال فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر از بر ستون.
- در اتصال فلنجی با استفاده از ورق لچکی برابر طول لچکی به علاوه کوچکترین دو مقدار نصف عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر از بر ستون.
3- در قاب های خمشی با دال بتنی سازه ای، در فاصله 1.5 برابر عمق تیر از بر ستون، تعبیه ی برش گیر بر روی بال فوقانی تیر مجاز نمی باشد. همچنین در فاصله حداقل برابر 25 میلی متر، از طریق مصالح انعطاف پذیر (نظیر یونولیت) باید از اتصال دال بتنی به هر دو طرف هر دو بال ستون اجتناب شود.

اتصال فولادی

اتصال خمشی پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری(BFP)

یکی دیگر از اتصالات از پیش تایید شده، استفاده از ورق های روسری و زیرسری به کمک اتصال پیچی است. این نوع اتصال قابلیت استفاده در قاب های خمشی متوسط و ویژه را دارا می باشند.

اتصال فولادی1

اتصال خمشی جوشی به کمک ورق های روسری و زیرسری(WFP)

از دیگر اتصالات از پیش تایید شده می باشد که کاربرد آن فقط به قاب های خمشی متوسط محدود می شود.

منبع: کتاب طراحی سازه های فولادی دکتر میرقادری(طراحی اتصالات،جلد ششم)دانش فنی مشابه


طراحی و اجرای پله فلزی طراحی و اجرای پله فلزی

طراحی و اجرای پله فلزی یکی از مهم ترین بخش های اجرایی دریک پروژه می باشد. دراین مقاله که مربوط به یکی از پروژه های طراحی راه پله می باشد، ابتدا به بررسی نکات وچالش های طراحی پله فلزی می پردازیم و پس از آن به بررسی نکات اجرا پله فلزی خواهیم پرداخت. پارامترهای...

  27106  
طراحی سازه فولادی طراحی سازه فولادی

سازه فولادی یا بتنی چنانچه طراحی یک ساختمان با اسکلت فولادی یا بتنی براساس اصول آیین نامه ای انجام گیرد، تفاوت خاصی در بحث پایداری آنها در برابر نیروهای ثقلی و جانبی وجود نداشته و هر دوی آنها سازه هایی امن محسوب می شوند. به همین دلیل شاید بتوان گفت که ملاک...

  6668  
طراحی سازه بتنی طراحی سازه بتنی

به طور کلی منظور از یک عضو بتن آرمه، عضوی بتنی است که در آن از آرماتورهای فولادی برای تقویت مقطع در برابر نیروهای وارده استفاده شده است. در طراحی سازه بتنی المان های مختلفی طراحی می شوند که به تک تک آن ها می پردازیم. طراحی سازه بتنی از جمله فعالیت های مهندسین...

  6301  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ