×
  2782  

سقف عرشه فولادی چیست

سقف عرشه فولادی در حال حاضر یکی از پرکاربردترین نوع سقف در طراحی سازه فولادی می باشد. سقف عرشه فولادی حالت خاصی از سقف کامپوزیت است که در آن به جای قالب بندی چوبی بین تیرچه ها، از یک ورق فولادی کنگره دار روی پروفیل ها استفاده می شود که به آن عرشه فولادی می گویند. سقف عرشه فولادی از نظر عملکرد سازه ای بسیار مشابه با سقف های کامپوزیت هستند، به طوری که برای انتقال برش در این سقف ها نیز احتیاج به برشگیر داریم. اما نکته مهم آن است که در این نوع سقف به دلیل حضور یک المان فلزی (عرشه فولادی) روی پروفیل ها، عملا امکان استفاده از برشگیر به شکل ناودانی وجود نداشته و لازم است تا گل میخ برای این منظور استفاده شود. از سوی دیگر، عرشه فولادی به منزله قالب بندی دال بتنی عمل کرده و لازم است تا قابلیت تحمل وزن بتن خیس و عوامل اجرایی را داشته باشد (به همین دلیل است که با ایجاد خم و کنگره روی این ورق، سختی آن را افزایش می دهند). ورق های کنگره ای توسط نورد سرد ورق های فولادی ساخته می شوند. توجه کنید که وجود برجستگی ها روی ورق های عرشه فولادی می تواند باعث انتقال تنش بین این ورق و دال بتنی شده و عملکرد یکپارچه ای را بین آنها ایجاد کند. در سقف های کامپوزیت ساده و عرشه های فولادی، بحث ارتعاش تیرچه ها موضوعی مهم در طراحی می باشد که در بسیاری از اوقات بر طرح حاکم می گردد. برای اجرای سقف کامپوزیت لازم است تا کارگران از زیر سقف، قالب هایی چوبی (به شکل الوار و چهارتراش) بین پروفیل های فولادی قرار دهند تا بتوان روی آنها را آرماتور گذاری کنند و بتن ریزی کرد. این در حالی است که برای اجرای سقف عرشه فولادی، بعد از اتصال پروفیل های فولادی به تیرهای اصلی سازه، روی آنها با ورق های کنگره ای فولادی پوشانده شده و نیازی به عملیات اجرایی از زیر سقف نیست. این موضوع سبب می شود که در سقف های کامپوزیت، غالبا نتوان همزمان چند سقف را با یکدیگر اجرا کرد، در حالی که این کار در سقف عرشه فولادی ممکن بوده و این موضوع یکی از مزیت های آن نسبت به سقف کامپوزیت ساده است.دانش فنی مشابه


بررسی کاربرد سقف کرومیت بررسی کاربرد سقف کرومیت

کاربرد سقف کرمیت که با استفاده از تیرچه های فولادی ساخته می شوند، از اوایل دهه شصت در کشور ما شروع شد که در سالهای اخیر استفاده از آنها به نسبت گذشته به شدت افزایش یافته است. ساختار کلی این سقف مشابه سقف تیرچه بلوک بوده و تفاوت اصلی بین آنها...

  4171  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ