Construction building1 Construction building2 Construction building3 Construction building4 Construction building5 Construction building6 Construction building7 Construction building8 Construction building10 Construction building11 Construction building12
  7017  

اجرای ساختمان بتنی

اجرای ساختمان بتنی در پردیس


مشخصات پروژه اجرای ساختمان بتنی

نام پروژه: اجرای ساختمان بتنی

نام کارفرما: مهندس نوشاد احمدی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: پردیس

کاربری: مسکونی

متراژ: 500

وضعیت: در حال ساخت

اجرای ساختمان بتنی در پردیس یکی از مجموعه فعالیت های تیم مهندسین مشاور سرور استودیو و همکاران می باشد که در مدت حدود پنج ماه به پایان انجامید.


Construction building
Construction building1
Construction building2
Construction building3
Construction building4
Construction building5
Construction building6
Construction building7
Construction building8
Construction building10
Construction building11
Construction building12
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ