×
  24181  

مراحل اجرای دیوار تری دی پانل

پیشگفتار

استفاده از سیستم هاي تري دي پانل سبک سه بعدي در صنعت ساختمان سازي کشور به نحو فزاینده اي رو به گسترش دارد. این روش ساخت و ساز هم به عنوان اعضاي باربر در ساختمان هاي با عملکرد جعبه اي وهم به عنوان دیوارهاي غیر باربر مورد استفاده قرار می گیرد. نگاهی به ادبیات فنی در سطح جهانی دلالت بر مدارك فنی مختلف دارد که از طرف تولیدکنندگان این سیستم ها تهیه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است . در ایران نیز از سوي برخی سازندگان پانل هاي سه بعدي نظیر شرکت سازه هاي پیش ساخته سبک اقدام به تهیه گزارش هاي فنی و مشخصات مصالح تولیدي شده و مطالعات آزمایشگاهی در برخی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی روي مدلهاي ساخته شده با سیستم پانلی در مقیاس هاي مختلف به انجام رسیده که در ارتقاء و توسعه این صنعت ساختمانی موثر بوده است. به لحاظ گسترش استفاده از این سیستم ها در صنعت ساختمان و نیاز به وجود راهنمایی براي طراحی و اجراي این سیستم  ،از طرف سازمان ملی زمین و مسکن مجموعه اي به منظور آشنایی با این روش ساختمانی تهیه شد تا در مدت کوتاه بتواند مدارك فنی قابل اعتبار را تا حدودي رفع نماید . وجود تقاضا در استفاده از این سیستم ساختمانی به خصوص در طرح هاي عمرانی کشور سبب شد تا دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیري ناشی از زلزله به لحاظ مسئولیت قانونی در پروژه هاي عمرانی نسبت به تهیه دستورالعملی که در بردارنده ضوابط طراحی و مشخصات فنی اجرایی آن باشد اقدام نماید. در قسمت پایین نکاتی نیز در مورد اجرای دیوار تری دی پنل مشاهده می کنیم.

 

مقدمه

به کارگیري بتن به عنوان یک ماده اصلی ساختمانی ،نیاز به قالب بندي ،داربست و اختصاص زمان براي گیرش ، عمل آوري و مقاوم شدن آن دارد. از این رو ،از مدتها قبل ، ساخت قطعات بتنی پیش ساخته مورد توجه قرار گرفت و پیشرفتهاي چشمگیري به لحاظ ارائه انواع سیستم هاي پیش ساخته حاصل شد . ایراد اصلی استفاده از قطعات پیش ساخته بتن مسلح ، در درجه اول، نحوه اتصال قطعات است که یک مشکل سازه اي است و در درجه دوم حمل قطعات از کارخانه به محل نصب است که یک مشکل اقتصادي محسوب می شود. مشکل دوم از آنجا ناشی می شود که قطعات بزرگ معمولا سنگین و حجیم هستند، لذا هزینه و زمان حمل آنها قابل ملاحظه است . به همین دلیل سعی شده است تا حجم یا وزن و یا زمان حمل قطعات تا حد امکان کاهش یابد . این سیستم ها به دلیل استفاده از فناوري بتن پاشیده بسیاري از مشکلات ساختمان هاي  بتن آرمه را رفع نموده است . پانل هاي سه بعدي به دلیل عدم حضور بتن تا قبل از نصب نهایی در ساختار طراحی شده ،در محل اجرا داراي وزن کم و سهولت نقل و انتقال می باشند . مهمترین نکته سازه اي در سیستم هاي پانل هاي سه بعدي ،تکمیل نیازمندي هاي اتصالات بعد از نصب پانل ها در محل و قبل از بتن پاشی آنها می باشد که این موضوع موجبات ایجاد ساختاري یکپارچه با اتصالات همگون و مطمئن را فراهم می آورد. سیستم ساختمانی ،که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد ،در دهه 80 میلادي تحت عنوان (پانل هاي ساندویچی 3d sandwich panel)به روش بتن پاشی در پاي کار به بازار جهانی معرفی شد و در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گرفت. لازم به توضیح است اولین نسل این سیستم در سالهاي قبل از انقلاب اسلامی در ایران تولید شد و مورد استفاده قرار گرفت . کشورهاي ارائه کننده این سیستم در ابتدا اتریش و ایتالیا بود. لازم به توضیح است این سیستم ،با توجه به ضوابط حاکم در کشورهاي نامبرده ،کاربرد چندانی ندارد و محدود به ساخت و ساز معدود ویلایی در خارج از شهرها می شود .در سالهاي بعد ،ساخت و فروش آن در کشورهایی مانند چین ،افغانستان ،عراق ،ترکیه ،برزیل ؛آرژانتین ،کلمبیا وایران گسترش یافت . کشور پهناور ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی خاص و بالاخص قرار داشتن اکثر نقاط کشور در کمربند زلزله خیز جهانی و رشد جمعیت کشور و جوان بودن بافت جمعیت ایران، دچار کمبود شدید مسکن و به خصوص مسکن هاي مقاوم در برابر زلزله بوده و لازم و واجب است که ما هم از مصالح بهینه شده و سیستم صنعتی تولید مسکن در جهت سریع سازي، ارزان سازي و مقاوم سازي استفاده نماییم. بیش از چهل سال است که استفاده از پانل هاي سه بعدي در کشورهاي صنعتی متداول گردیده و در دهه 50 در ایران نیز مطرح گردید که به دلایلی تا اواسط دهه 70پیشرفت زیادي نداشته است . اما اخیرا توجه زیادي به آن شده است و سازمان محترم زمین و مسکن هم در سالهاي 80 و 81 با انتشار دو جلد دفترچه راهنما با مشخصات فنی پانل هاي سه بعدي در راه شناساندن آن سعی زیادي نموده است. از آنجا که اعضاي باربر سازه پانلی جدا کننده فضاهاي معماري نیز می باشند ،استفاده از سایر جداکننده هاي غیر باربر به حداقل می رسد .همچنین به دلیل ساخت اعضاي نیمه پیش ساخته در کار خانه و حمل و نصب سریع آن، سرعت اجراي کار به نحو قابل توجهی افزایش می یابد. با توجه به تولید صنعتی پانل ها که اسکلت اصلی سیستم پانلی راتشکیل می دهند و همچنین ظرافت ها ونوع ساخت ،این سیستم ها از نوع اجراي صنعتی ساختمانها محسوب می شود.
 

تاریخچه

سیستم پانل هاي پیش ساخته ي سه بعدي اولین بار در سال 1967 میلادي توسط شخصی به نام ویکتور وایزمن در ایالت کالیفرنیاي آمریکا به ثبت رسید . تاکنون مراکز تحقیقاتی وپژوهشی متعددي در دنیا براي بررسی و شناخت رفتار پانل ها و سازه هاي  پانلی، تحلیل هاي عددي متعدد و آزمایش هاي مکانیکی شامل آزمایش هاي استاتیکی ، دینامیکی و میز لرزان انجام داده اند. سازه هاي با سیتم پانل سه بعدي از یک تا چهار طبقه در نقاط مختلف دنیا با شرایط آب و هوایی گوناگون ساخته شده اند. زمینه سازي براي تولید سازه هاي پانل سه بعدي در ایران از سالهاي اول دهه 70 آغاز شد، شرکتهاي معدودي سعی داشتند بدون استفاده از دانش فنی تولید کنندگان خارجی تولید این فناوري را بومی نمایند . در این راستا با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و با استفاده از توان علمی موسسات تحقیقاتی و علمی کشور، مدارك و دانش فنی این فناوري به تدریج به دست آمد. در این زمینه براي شناخت بهتر اجزاي پانل آزمایشهاي پایه در شبکه جوش شده و بتن پاشیده نظیر، مقاومت کششی مفتول، مقاومت برشی جوش، طرح اختلات بتن پاشیده، ماشین آلات مناسب بتن پاشی، مدول الاستیسه بتن پاشیده و استخراج ضرایب اصلاحی، تعیین مقاومت فشاري بتن پاشیده به انجام رسید. از نمونه آزمایشهایی که براي ارزیابی عملکرد این سیستم ها در ایران به انجام رسید می توان به آزمایش هاي استاتیکی برش، خمش، فشار ، برش بین لایه اي و تاثیر هسته عایق و برشگیرها بر عملکرد خمشی خارج از صفحه پانل، آزمایش هاي دینامیکی برشی، انواع اتصالات دیوار به دیوار، دیوار به سقف، بازشوها و آزمایش هاي سازه هاي پانل سه بعدي نظیر آزمایش بارگذاري ثقلی، آزمایش ارتعاشات محیطی، آزمایش میز لرزان براي ساختمانهاي یک طبقه کامل پانلی و چهار طبقه مدل سازي شده اشاره نمود.
 

محصولات 3D پانل

پانل تک، پانلهاي دوبل، پانل سقف، پانل دال دو طرفه، پانل پله، پانل دیواري گوشه، شبکه اتصال تخت، شبکه اتصال گونیا شکل، شبکه اتصال U شکل، شبکه اتصال مسطح گسترده

دیوار تردی پانل
 

معرفی 3D پانل و اجزای آن

یک ساختار ساختمانی باربر و یا غیر باربر و بسیار مقاوم می باشد که همانند یک قطعه بتن مسلح یکپارچه عمل کرده و استحکام خود را توام از ترکیب فولاد و بتن بدست می آورد . تري دي پانل ترکیبی است از دو لایه مش فلزي (با مفتولهایی با قطر5/2 تا 5/3 میلی متر و چشمه هاي 80x80 سانتی متر به فاصله 1 تا 2 سانتی متر از هسته مرکزي )و هسته مرکزي از جنس پلی استایرن و یا پلی اورتان یا عایق پشم سنگ (با تراکم حداقل 10 و حداکثر 15 کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامتهاي 5 تا 12 سانتی متر )که لایه هاي مش به وسیله مفتولهاي عبور داده شده ،از لایه پلی استایرن (با نقش خرپا) به یکدیگر جوش خورده اند. در این ترکیب پلی استایرن به عنوان عایق صوت ،برودت و حرارت ،خرپاها که تحت زاویه مخصوص از پلی استایرن عبور داده شده اند ،با نقش توزیع کننده بار و فشار مکانیکی و بتن به عنوان پوشاننده سطح و مکمل استحکام به کا می رود. در این ترکیب پلی استایرن به عنوان عایق صوت ،برودت و حرارت ،خرپاها که تحت زاویه مخصوص از پلی استایرن عبور داده شده اند ،با نقش توزیع کننده بار و فشار مکانیکی و بتن به عنوان پوشاننده سطح و مکمل استحکام به کا می رود . این پانل ها  با دارا بودن دو لبه مش اضافی (اورلب براي همپوشانی)به ابعا مورد لزوم که نوع دیواري آن معمولا 1x3 متري(البته اصولا با عرض هاي 1 متري و طول هاي قابل تغییر) و نوع سقفی آن 1x3 و.8x3متري می باشد تولید و سپس به محل نصب حمل می گردد. پس از نصب از دو طرف در نوع دیواري با بتن ریز دانه و یا بتن سبک با ضخامت 3 الی 4 س پوشش می گردد و در نوع سقفی پس از نصب روي ان به ضخامت 5 الی 7 سانتی متر بتن ریزي می شود.

 

انواع پانل های سه بعدی دیواری

پانل سه بعدي دیوار باربر : به عنوان عناصر باربر قائم و همچنین عضو مقاوم در برابر بار جانبی استفاده می شود .ضخامت هسته عایق در پانل هاي دیواري بین 40 تا 60 میلی متر بوده و بر این مبنا فاصله هاي شبکه هاي جوش شده از یکدیگر 80 تا 140 میلی متر می باشد . از این پانل ها در دیواره سوله ها ،ساختمانهاي صنعتی ،دیوارهاي محوطه ،ساختمانهاي بدون استفاده از سازه فلزي یا بتن آرمه (که معمولا یک یا دو طبقه و براي انبوه سازیها می باشد )استفاده می نمایند . پانل هاي سه بعدي دیوار غیر باربر :در دیوارهاي داخلی و خارجی کلیه ساختمانهایی که داراي سازه فلزي یا بتنی هستند اجرا می نمایند و به دلیل سبک و عایق بودن و ... در برج ها و سوله ها به کار می برند که ضخامت هسته عایق در این پانل ها حدود 40 تا 60 میلی متر می باشد . پانل هاي سه بعدي سقفی :پانل هاي سقفی به صورت افقی یا شیبدار با شیب کم به عنوان عضو باربر خمشی و دیافراگم افقی عمل می نماید . ضخامت هسته عایق بر حسب عملکرد پانل سقفی و بارهاي وارده نباید کمتر از 60میلی متر (15- 6 سانتی متر)باشد بر این مبنا فاصله شبکه هاي جوش شده از یکدیگر حداقل100میلی متر است و عرض این پانل ها بین 80 تا 100 سانتی متر می باشد . سقف ها به صورت تیرچه و پانل استفاده می شود و دیگر جزئیات طبق نقشه هاي اجرایی خواهد بود .وزن یک مترمربع سقف با تیرچه و پانل  حداقل 100 کیلوگرم کمتراست از وزن سقف با تیرچه و سفال می باشد.
 

آرایش پانل ها

باید به گونه اي ساخته شود که مفتولهاي  تار پود شبکه جوش شده نسبت به  صفحه  هسته عایق به طور متقلرن قرار گیرد. لازم است مفتولاي تار نسبت به مفتول هاي پود نزدیکتر به هسته ي عایق قرار گیرند.
 

حمل و نقل، انبارش و نگهداری پانل

پانل ها باید در محیط هاي دور از تابش مستقیم اشعه خورشید، بارش باران، رطوبت، تغییرات حرارتی شدید و عوامل گزندبار محیطی نگهداري شوند. پانل ها باید به دور از مواد آتش زا یا حرارت مستقیم و مواد حلال مانند هیدرو کربن ها نگهداريشود. از بارگذاري یا اقداماتی نظیر راه رفتن بر روي پانل ها باید اجتناب شود. نگهداري و انبار پانل ها بر روي یکدیگر باید به نحوي باشد که جوش شبکه  و مفتول ها آسیب نبیند. نگهداري پانل هاي باید بر روي سکو هاي مناسب انجام گیرد به طوري که در حین بارگیري آسیب به آنها وارد نشود. در هنگام بارگیري،باراندازي، یا حمل و نقل پانل ها باید اقدامات لازم در عدم ایجاد تابیدگی و خمیدگی پانل ها به عمل آیند. مراحل بارگیري ویا باراندازي پانل ها به آرامی وبدون اعمال ضربه به پانل صورت گیرد. بارگیري و باراندازي پانل ها باید با ماشین آلات وبالابر هاي ویژه با تمهیدات خاص صورت گیرد به طوري که از اتصال مستقیم چنگک بالابر با پانل ها جلوگیري شده و عملیات بارگیري یا باراندازي با قلاب ها یا ابزارهاي ویژه و دوراز پانل انجام شود.
 

پلی استایرن

طبقه بندي از نظر واکنش دربرابرآتش : انواع صفحات و بلوك هاي سقفی تولید شده  باید بر اساس واکنش آنها در برابر آتش طبقه بندي شوند:
 

نام گذاری

پلی استایرن منبسط باید براساس ساختار مناسب، نوع و طبقه نام گذاري شود.
  1. صفحه برش خورده (SD) – با کارکرد معمولی
  2. صفحه قالب گیري شده (HD)- باکارکرد بالا
  3. EHD : باکارکرد بسیار بالا
  4. UHD :با کارکرد ویژه
 

حداقل نیروی خمشی بلوکهای سقفی

بلوکهاي تولیدي با عرض 50 سانتی متر،در برابر بارهاي حین اجرا باید 200 کیلوگرم به ازاي هر 30 سانتی متر طول بلوك باشد .این بار باید در نواري به عرض حداکثر 7 سانتی متر در وسط بلوك اعمال شود. حداقل طول بلوك تولیدي توپر باید 30 سانتی متر باشد بدیهی است هرچه که عرض بلوك افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد. بلوك مورد نظر براي تحمل نیروي لازم ،باید از مقاومت بالاتري برخوردار باشد.
 

انواع پوشش های مورد پذیرش به شرح زیر می باشند:

پوشش گچ یا پوشش هاي محافظ پایه گچ –پرلیت یا گچ –ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 5 سانتی متر که به نحو مناسب و مستقیم از بلوك به سقف سازه اي مهار شده باشد. اتصال مستقیم اندود به بلوك با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا داراي انواع شیار)به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها (نظیر سامانه رابیتس)استفاده شود. بنابراین تولید کنندگان موظفند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مقایر با این موضوع باشد ،خودداري نمایند. از آنجایی که دیوار هاي بین واحد هاي مستقل (مانند دیوار بین آپارتمانهاي مسکونی یا واحدهاي تجاري ،اداري،مستقل و غیره )در هر ساختمان باید داراي مقاومت در برابر آتش باشند. این دیوارها باید از لایه بلوك هاي پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه اي (یعنی زیر تیرچه و یا بتن ) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه اي که بلوك هاي پلی استایرن در این قسمت بین دو فضاي مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند ،جلوگیري شود. انبار کردن بلوکها در کارگاه ساختمانی:بلوکهاي پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها ،حلال ها یا زباله هاي قابل اشتعال)نگهداري شود، محل نگهداري باید به گونه اي باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده هاي داغ یا جرقه هاي ناشی از جوشکاري یا هرگونه شی داغ دیگر با بلوکها در کارگاه ساختمانی پیشگیري شود. محل انبار اصلی بلوکها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیري شود. توصیه می شود که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداري شود. در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60 مترمکعب، بلوکها به قسمت هاي با حجم حداکثر60 مترمکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد. کلیه کار گذاران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداري بلوکها توجیه شوند و استفاده از تابلوي استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداري بلو کها الزامی است و نیز تعدادي کپسول آتش نشانی در نزدیکی محل نگهداري شود. وزن کم و مقاوم در برابر زلزله:وزن یک مترمربع دیوار با سفال 20 سانتی متر با دو طرف ملات ماسه سیمان 3سانتی متر حدود 320 کیلوگرم است در حالی که وزن دیوار پانلی با دو طرف ملات ماسه سیمان حدود 140کیلوگرم است . (کاهش 30 درصدي وزن در مقایسه با دیوارهاي سفالی و 50 درصدي در مقایسه با دیوارهاي آجري ). تمام اجزاء این پانل تشکیل یک سازه ي جعبه اي شکل می دهد که درگیري تمام اجزاء آن با همدیگر مقاومت در برابر زلزله را تامین می کند. احتیاج به نیروي انسانی کم : استفاده از پانل هاي 3D در ساختمان باعث می شود از حجم نیروهاي غیر متخصص در ساختمان و به جاي آن از نیروهاي با دانش فنی نصب و با تعداد بسیار کم استفاده شود . تمام نقطه جوش مش ها و خاموت ها، به روش القایی و توسط سیستم هاي پنوماتیک انجام می پذیرد. قدرت جوش، فشار مکانیکی در ناحیه جوش و نگهداري نقطه جوش خورده تا سرد شدن آن تماما توسط سیستم plc و به صورت کاملا اتوماتیک کنترل می شود. عایق حرارت و صوت مناسب :وجود لایه پلی استایرن در پانل هاي تري دي باعث می شود که اینگونه دیوارها عایق بسیار خوبی در قبال حرارت، برودت و صوت باشد و همچنین عایق در برابر حرارت، رطوبت و صوت باعث ذخیره انرژي سرمایشی و گرمایشی و مقاومت صوتی رطوبتی خوبی می شود که توجیه اقتصادي براي خریداران واحدهاي مسکونی دارد به دلیل کاهش قابل توجه انرژي برق و گاز در فصول مختلف سال. اتصال خوب : اتصال قطعات به کار رفته در موقع نصب باعث می شود تمام دیوارها باهمدیگرو با اسکلت بتنی یا فلزي موجود به بهترین شکل درگیر شده و به هیچ عنوان شاهد ترك ویا درز در دیوارها نباشیم. حمل و نقل آسان : حمل و نقل پانل هاي تري دي بسیار آسان بوده و قابلیت حمل به طبقات مرتفع را با بالاترین راندمان، دارا می باشند. استحکام و یکپارچگی مطلوب: به دلیل اجراي بتن روي دیوارهاي تري دي پانل تمام سطوح قائم دیواري به صورت یکپارچه به شکل مطلوبی با هم درگیر شده و اصطلاحا سازه قفسه اي را تشکیل می دهد. انبا داري مناسب : پانل هاي تري دي در ابعاد 1x3متر تولید شده، که مستقیما پس از حمل در ساختمان نصب شده و هیچ آسیبی در اثر تابش آفتاب و یا بارش باران ویا ... نمی بیند . عدم نیاز به نعل درگاه : به دلیل استفاده از اتصالات U شکل در اطراف درب و پنجره ها، در این روش هیچ نیازي به اجراي نعل درگاه نمی باشد که باعث کاهش هزینه هاي ساحتمان می شود. سرعت در نصب :به گونه اي که یک گروه 4 نفري در هر روز قادر است حدود 150 مترمربع پانل را نصب و آماده بتن پاشی نماید. وجود دو لبه اورلب امکان همپوشانی دو پانل را در کنار هم فراهم ساخته و علاوه بر عدم نیاز به مش اضافی براي همپوشانی (صرفه جویی اقتصادي)،باعث بالا رفتن سرعت نصب پانل می شود. اشغال فضاي کم در زیر بناي مفید ساختمان: فضاي مفید قابل استفاده در بناهاي با پانل سه بعدي بین 5 تا10  درصد بیشتر از بناهاي اجرا شده با سفاتل یا بلوك می باشد (افزایش حدود 6 مترمربع در یک فضاي 100 متر مربع). ایمنی: به دلیل ایجاد حدود سانتی متر بتن ریز دانه در دو روي پانل، آن را می توان غیر قابل اشتعال در نظر گرفت و گسترش شعله در داخل و خارج پانل رخ نمی دهد، مضافا اینکه مقاومت حداقلی( در برابر آتش )برابر با 30 دقیقه براي سازه پانلی را می توان در نظر داشت. شکل پذیري مناسب: با برش هاي مناسب پانل در شکل ها و اندازه هاي مختلف ،می توان اشکال مختلفدر گوشه ها و کنج هاي ساختمان ایجاد نمود.(مناسب براي طراحی هاي قابل انعطاف) ایجاد تسهیلات در لوله کشی تاسیسات:با استفاده از سشوار هاي صنعتی مسیر لوله کشی هاي برق و تاسیسات در پلی استایرن ایجاد شده و بابرش یک دهنه از مفتو لهاي 3d ،عملیات اجراي تاسیسات در کمترین زمان و بدون ایجاد  نخاله هاي ساختمانی انجام می شود.
 

برخی از ایرادات و محدودیت های 3D پانل ها

-بکارگیري پانلهاي تري دي به عنوان سقف نهایی (بام)به دهانه محدودتا5 متر و نیز سقف شیبدار ویلاها،از آنجا که بار دائم و دینامیکی به آن وارد نمی گرددمشکلی نداشته ولی در صورت افزایش دهانه به بیش از 5متر و استفاده از آن در کف آپارتمانها ،به لحاظ نازکی سقف ،مسائلی مانند خیز دراز مدت (خزش)،انتقال لرزش و رفتار غیر مطمئن در برابر بارهاي زنده زیاد مانند تجمعات و حرکات ریز ناشی از تسلیم یا شکست نقطه جوش ها در برابر تمرکز نیرو و عدم رفتار توام مناسب بین میلگردهاي تقویتی اضافه شده به سقف و شبکه مفتول با قطر کم در بردارد (منظوراستفاده از تري دي پانل به عنوان سقف و مشکل جزئیات آن) -علیرغم رعایت طرح اختلاط و تحمل سختی کار در بتن پاشی زیر سقف ،عملا بازگشت مصالح سیمانی از زیر سقف و ریزش سنگدانه ،کارایی و کیفیت بتن زیر سقف را کاهش داده و منجربه ایجاد محدودیت در تعداد طبقات ساخته شده با این سیستم می گردد. بدیهی است که نمایش بارگذاریهاي ساکن (استاتیکی)روي سقفهاي تري دي و یا قبول بتن ریزي در پاي کار بر روي یک قطعه سقفی بلند تري دي و متعاقبا افراشتن و نصب ان روي سقف براي بتن ریزي از بالا، به علت سنگینی و نیاز به جرثقیل ،بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل به صورت انبوه قابل استفاده و به صرفه نمی باشد -جهت رفع این نقص نیاز به استفاده از سقفی بود که با ارتقاء سیستم سازه اي نیاز به بتن پاشی از زیر ،در آن از بین رفته و مانند سقف هاي معمولی با بتن ریزي اجرا گردد. با انتخاب مدل کلی سقف هاي تیرچه بلوك که از سهولت اجرلی بالا ،قابلیت انعطاف مناسب براي شکل ها و دهانه هاي متفاوت و امکان ایجاد بازشوهاي کوچک و بزرگ معماري و تاسیساتی برخوردار بودند ،نوعی قالب عایق ماندگار مسلح براي آن ابداع گردید که در سایتهاي متفاوت و به طول نامحدود قابل تولید بوده و به علت وجود آرماتور حرارتی،خاموت برشی تیرچه ،بلوك و پاشنه تیرچه با سطح تمام عایق در این سقف تنها آرماتور محاسباتی تیرچه در سایت نصب شده و سقف بلافاصلعه آماده بتن ریزي می گردد وآن بر خلاف سقفهاي تري دي، نیاز به ذوب کردن پلی استایرن براي آرماتوربندي تقویتی و شاتکریت از زیر نمی باشد و از سهولت اجرایی بالایی برخوردار است.در اینجا به بررسی اجرای گام به گام دیوارهای تری دی پانل و نکات اجرایی آن می پردازیم.عکس ها مربوط به پروژه ویلای پردیس می باشند.دیوارهای تری دی پانل از نقطه نظر اجرایی سرعت نسبتا زیادی نسبت به دیوارهای سنتی همچون آجر و سفال دارند و باعث بهبود بخشیدن سرعت اجرا می شود.
 مرحله اول: بستن ریسمان و جانمایی سوراخ ها
تری دی پانل
 
اجرای دیوار تری دی پانل
 
مراحل اجرای تری دی پانل
 
چون عرض پانل ها 1 متر می باشد و با توجه به ضوابط سه میلگرد در پایین پانلها  باید به کار رود فاصله ی میلگردها از یکدیگر 25 سانتی متر می شود. 

مرحله دوم:جانمایی پروفیل ها برای ایجاد بازشو
 
نحوه اجرای دیوار تری دی پانل

اجرای دیوار ساندویچ پانل
استفاده از تراز لیزری در کارگذاری پروفیل ها 
 
مرحله سوم: مته کاری و ایجاد سوراخ 
 
دیوارهای تری دی پنل
 

مرحله چهارم: جانمایی میلگردها
 
اجرای دیوارهای تری دی پانل
 

مرحله پنجم: برش پانلها
 
اجرای دیوار تری دی پانل
 
اجرای دیوار تری دی پانل
 

مرحله ششم: قراردادن پانلها
 
اجرای دیوارهای تری دی پانل


 
 
 
 دانش فنی مشابه


مقایسه انواع دیوار مقایسه انواع دیوار

مقایسه انواع دیوارها از نظر کیفیت، هزینه، سرعت در اجرا و ... از جمله مسائلی هستند که همیشه دغدغه کارفرمایان و پیمانکاران بوده است.ما در اینجا به بررسی انواع دیوارهای معمول ساختمانی رایج می پردازیم. دیوارهای تری دی پانل، بلوکAAC یا همان هبلکس، لیکا، سفال، آجرو... از جمله دیوارهایی هستند که در...

  11388  
نحوه اجرای دیوارهای تری دی پانل نحوه اجرای دیوارهای تری دی پانل

دیوارهای تردی پنل از دو لایه شبکه میلگرد در طرفین و یک لایه پلی استایرن کندسوز در بین میلگردها تشکیل شده اند.در پروژه طراحی و اجرا ویلا در پردیس یک مقایسه بین دیوار تری دی پانل و دیوار آجری از نظر کیفی و هزینه انجام گرفت.از نظر هزینه با توجه به...

  12957  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ