×

طراحی آلاچیق

  2668  
آلاچیق ویلا

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: مهندسین مشاور دکتر سرور

محل پروژه: تهراندشت

کاربری: ویلا

متراژ: 10مترمربع

وضعیت: ساخت

طراحی و اجرای آلاچیق

 

طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن

طراحی و اجرای آلاچیق در تهراندشت

آلاچیق فضایی محدود و اکثر مسقف در یک فضای طبیعی جهت دورهم نشینی و داشت اوقات خوش است. در واقع می توان گفت این فضا مرزی است که در آن خانواده یا دوستان و یا بعضا انسانی بتوانی خلوتی در آن داشته باشد و بتواند از طبیعت و هوای خوب لذت ببرد.
در این مقاله کارفرما قصد ساخت آلاچیقی را با استفاده از جوشکار محلی در باغ خود داشته است و بودجه مورد نظر او 12 میلیون تومان جهت پوشش فضایی تقریبا به متراژ 14   مترمربع می باشد.
در طراحی و اجرای آلاچیق و یا هر سازه معمارانه دیگر اگر قصد بر ان باشد که مصرف آهن بهینه باشد بهتر است به طول و عرض المان های سازه ای مانند قوطی ها دقت شود و ترجیحا در صورتیکه در زیبایی خدشه ای وارد نشود، طول مقاطع مضربی از طول قوطی های موجود در بازار که اکثرشش متری هستند باشد تا پرتی و وصله کمتر در سازه اجرا شده دیده شود و مصرف آهن نیز بهینه باشد.
در انجام این کار، کارفرما ابتدا فضایی را به به ابعدا تقریبا 4 در 4 پیشنهاد نمود و گفت طراحی آلاچیق به نحوی باشد که ساده باشد به نحوی که بتوان بدون تجهیزات کارگاه آهنگری و درمحل و بدون جرثقیل آن را ساخت، از طرفی آب سمت همسایه نرود و ظاهر آن مقدار متفاوت تر از ظاهر آلاچیق ها موجود باشد و با محدوده بودجه 12 میلیون تومان همخوانی داشته باشد. این آلاچیق در چهار روز طراحی شد و به تایید کارفرما رسید و در هشت روز تقویمی اجرای آن کامل شد. از سوم اردیبهشت تا پانزدهم اردیبهشت 1399. هزینه طراحی و اجرای این آلاچیق جمعا با 13 میلیون تومان انجام شد. قیمت طراحی آلاچیق و ارائه نقشه های اجرایی یک میلیون تومان، هزینه مدیریت پیمان و نظارت عالی آن دو میلیون تومان و 10  میلیون تومان هزینه مصالح و استادکاران آهنگر و بنا و کارگر و مصالح.  دو روز بارندگی و دو روز سفارش آهن و سقف و حمل آن زمان برد. از سوی دیگر بسته به محدودیت ابعاد و طرح و قیمت و رنگ ورق های سقف موجود در بازار، قوطی های آهن و توانایی های آهنگر طراحی در کنار اجرا به صورت مستمر پشتیبانی می نمود.
جهت اجرای آلاچیق یک ناظر عالی با حضور یک آهنگر اصلی و دستیار او یک بنا و کارگر جهت کاشت صفحه ستون ها و سنگ فرش کف آلاچیق حضور داشتند.
جهت تامین برق محل چراغ مرکزی آلاچیق سوراخی در قوطی چهار در هشت میان آلاچیق ایجاد شده و سیم برق از داخل آن رد شده و در محل مورد نظر آن سوی دیگر سیم بیرون آمد که سیم در طول مسیر دیده نشود.
ابعاد ورق استفاده شده در سقف به صورت اسمی 40 در 100 سانتیمتر می باشد اما به صورت دقیق بر اساس کارخانه های مختلف این ابعاد تغییر میکند. برای مثال فاصله پیچ ها در این ورق 39 سانت و عرض پوشش آن 99 سانتی متر است که در صورت محاسبات دقیق تعداد ورق های مهم می باشد. در تاریخ انجام پروزه قیمت هر ورق 40 هزارتومان بود.
برای سقف مورد نظر 59 ورق با ابعاد به اصلاح طرح آندویلا به کار رفته است.
جهت اجرای آلاچیقی که در ادامه تصاویر آن ارائه شده اند، قدم اول بودجه کارفرما بودکه آن را تا سقف 10 میلیون تومان تعیین نمود. جهت اجرای هزینه کمتر و دخل و تصرف حین اجرای نمودن و باز بودن ایده پردازی، تصمیم بر آن گرفته شد که در محل پروژه آلاچیق ساخته شود.

 
ثبت سفارش طراحی آنلاین


 

 


 


طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن

پروژه های مشابه


طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک در 6 بلوک 6 طبقه طراحی شده و هم اکنون در حال اجرا می باشد. درادامه روند طراحی، طراحی لند اسکیپ مجتمع مسکونی که شامل طراحی سردر ورودی، فضای پارکینگ برای مهمانان و فضای سبز مجتمع بود، آغاز شد. با توجه به درخواست کارفرما بخش اعظم باقی...

  911  
طراحی فضای سبز اداری

طراحی فضای سبز اداری

در طراحی هر مکان با کاربری متفاوت، طراحی فضای سبز حائز اهمیت است. طراحی فضای سبز در محیط های اداری اهمیت بیشتری دارد چرا که افراد بیشتر زمان خود را در محیط های ادری می گذرانند، بنابراین با در نظر گرفتن فضای سبز مناسب در این فضا ها حس سرزندگی به...

  1452