803  

اجرای تاسیسات سیستمهای آتش نشانی و گاز رسانی

توسط کارشناسان ارشد طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی و برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صورت میپذیرد:
-ارائه خدمات طراحی فاز ۲ اجرایی تاسیسات مکانیکی و برق منطبق با معماری و سازه جهت  ارائه به کارفرمایان، مجریان و همکاران محترم
-تهیه نقشه ازبیلت تاسیسات مکانیکی و برق
-طراحی و نقشه کشی ازبیلت شبکه گاز خانگی توسط طراحان و بازرسان شبکه گاز خانگی
-اجرای تاسیسات، سیستمهای آتش نشانی و گاز رسانی"

تاسیسات مکانیکی
تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات الکتریکی
طراحی تاسیسات الکتریکی
طراحی تاسیسات الکتریکی
طراحی تاسیسات الکتریکی
طراحی تاسیسات الکتریکی


خدمات مشابه


طراحی سازه LSF طراحی سازه LSF

طراحی سازه LSF آیین نامه مربوط به طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد، نشریه 612 و 613 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. طراحی سازه LSF را تا حدودی می توان مشابه با طراحی سازه چوبی در نظر گرفت. محدوده كاربرد اين آئين نامه براي طراحي...

  1762  
طراحی سازه غیر ساختمانی طراحی سازه غیر ساختمانی

سازه های ساختمانی در یک سازه ساختمانی المان هایی نظیر ستون، تیر، مهاربند و دیوار برشی می تواند وجود داشته باشد. کاربری این نوع سازه ها، غالبا به نوعی است که تردد افراد بر روی دیافراگم کف در آنها وجود دارند.   سازه های غیر ساختمانی سازه های غیرساختمانی، اصطلاحا به سازه هایی گفته می...

  1413