×
  2699  

لایحه تاخیرات در پروژه های عمرانی

مشاوره فنی حقوقی

لایحه تاخیرات

مشکلات موجود در طول اجرای پروژه‌های پیمانکاری و بخصوص طرح‌های عمرانی، چالش‌های اساسی در پیشرفت پروژه به وجود می‌آورد که با توجه به ماهیت پروژه و نوع قرارداد اثرات متفاوتی را بر طول مدت پیمان خواهد گذاشت. این تبعات می‌تواند ناشی از موارد فنی، مالی، فورس ماژور، شرایط جوی و... باشد که می‌توان با انجام مکاتبات مناسب در طول مدت پیمان؛ اسناد قانونی لازم، جهت ارائه لایحه تاخیرات و مجاز نمودن تاخیرات احتمالی تهیه گردد. مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران با بررسی اولیه مستندات پیمان به دو روش مسیر بحرانی و گانت چارت بهترین روش را اتخاذ و اقدام به تهیه و تنظیم آن می‌نماید.
  • لایحه تاخیرات سندی است که به کارفرما ارائه می‌شود. این سند موانع و مشکلات موجود در طی انجام پروژه را با تکیه بر مستندات موجود بیان و تبعات آن را تشریح می‌کند و سعی در شفاف‌سازی سهم هر یک از طرفین قرارداد در بروز این تبعات را دارد.
  • مستندسازی یکی از مهم‌ترین الزامات در طول پروژه می‌باشد که بسیاری از پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان از آن غافل هستند و در انتهای پروژه و در زمان رسیدگی به موضوع تاخیرات متوجه آن می‌شوند و برای تهیه آن‌ها اقدام می‌کنند. نکته بسیار مهم این است که ما به عنوان یکی از طرفین قرارداد باید از ابتدای شروع به کار، فرآیندی مدون و بهینه را برای ثبت و نگهداری مستندات پروژه خود در نظر بگیریم.
مستندسازی پروژه می‌تواند به تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری، نقاط قوت و ضعف فرآیندهای مدیریتی نیز کمک کند. علاوه بر این، با اتکا بر مستندات می‌توانیم موضوع تاخیرات رخ داده در پروژه را برای هر یک از طرفین شفاف کنیم.

لایحه تاخیرات
لایحه تاخیرات
  • برخی از اصلی‌ترین دلایل پدید آمدن تاخیرات در پروژه‌ها:
 
  • مشکلات به وجود آمده از طرف پیمانکار:
عدم انجام برآورد صحیح از مقدار و حجم فعالیت‌های اجرایی پروژه
عدم برآورد دقیق و مناسب از منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز پروژه
نداشتن برنامه زمان‌بندی متناسب با منابع مورد نیاز، اجرایی نبودن برنامه‌ زمان‌بندی مبنا، عدم اجرا و کنترل مداوم آن
نبود برنامه تدارکات، عدم کنترل بهینه مواد و مصالح مصرفی و سیستم انبارداری کارآمد
عدم آگاهی نسبت به زیان‌های ناشی از بروز تاخیرات در پروژه
 
  • مشکلات پیش آمده از سوی کارفرما و یا مشاور:
تغییر محدوده کاری
تاخیر در پرداخت پیش پرداخت و صورت وضعیت‌ها
تاخیر در ارسال نقشه‌ها و دستور کارها و همچنین ایجاد تغییرات فنی گسترده و در زمان انجام پروژه‌ها
عدم تأمین به موقع مواد و مصالح مورد نیاز پیمانکار از سوی کارفرما
مشکلات و مسائل مربوط به قرارداد و عدم تناسب زمان انعقاد شده در قرارداد با حجم کاری و زمانی پروژه که ناشی از عدم برآورد و بررسی صحیح و کامل پروژه می‌باشد.
عدم توجه به شرایط درست انتخاب شرکت پیمانکار به تناسب حجم کاری و نوع پروژه
 
لایحه تاخیرات
برخی از خسارت‌ها و زیان‌های ناشی از بروز تاخیرات از سوی پیمانکار :
با بروز تاخیرات در پروژه، پیمانکار مستقیماً متوجه ضرر و زیان‌هایی از قبیل افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و بالاسری پروژه می‌شود اما این تنها بخش کوچکی از خسارت‌های وارده به ایشان است، زیرا در صورت ناتوانی در توجیه منطقی تاخیرات پیش آمده در پروژه، متحمل جریمه‌های سنگینی از سوی کارفرما خواهد شد.
برخی از این خسارات در شرایط عمومی پیمان شامل موارد زیر می‌شود:
مفاد، ماده‌های 4، 5 ،6 ،7 و 46 شرایط عمومی پیمان
اعمال جریمه تاخیرات مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان
محاسبه تعدیلات با شاخص متوسط در دوره تاخیرات غیرموجه وارده
از دست رفتن اعتماد کارفرما و خدشه‌دار شدن اعتبار پیمانکار

لایحه تاخیرات
 


خدمات مشابه


مشاوره فنی حقوقی مشاوره فنی حقوقی

مشاور فـنـی  حـقـوقـی شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، و با اتکاء به تجربیات گذشته سعی در ارائه مشاوره فنی و حقوقی پروژه های ساختمانی براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران را دارد.   استقرار یک دفتر فنی...

  2379