×
  3554  

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

در ساخت پروژه های ساخت و ساز شهری تعداد قابل توجهی از ساختمان در سطح شهر تهران وجود دارند که دارای چند ساکن مختلف هستند و زمینی که آنها ساکن هستند، پتانسیل ارزش افزوده ساخت را از یک طرف دارد و از طرف دیگر ساختمان مذکور قدیمی شده و می بایست بازسازی شود و یا از نو ساخته شود.قابل توجه است که اکثر ساختمانهایی که قبل از تقریبا سال 1370 ساخته شده اند، ضوابط لرزه ای در ساخت انها د نظر گرفته نشده است، زیرا اولین نسخه آیین نامه طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله (استاندار 2800) در سال 1368، تقریبا همزمان با زلزله رودبار منجیل از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان تهران تهیه گشت و کم کم در عرصه اجرا نیز از آن استفاده شد.
مشارکت در ساخت
در چنین ساختمان هایی معمولا که سرمایه گذار و مجری ذیصلاح و شناخته شده در قالب مشارکت ساخت ورود کرده و با نماینده مالکین قرار داری می بندد، به نحوی که 40 تا 60 درصد از ملک جدید ساخته شده توسط سازنده مشارکت کننده به او یا مالکین برگردد. این درصد وابسته به محل زمین و ... امکان دارد 60 درصد به نفع سازنده و یا مالکین باشد که باید کارشناسی شده و این درصد محاسبه گردد. در بعضی مواقع مالکین قصد دارند مبلغی بلاعوض بگیرند و از جایی که زندگی می کنند، به محلی موقت اسباب کشی کنند تا ساختمان مذکور ساخته شود. این مبلغ بلاعوض، نوع اسکلت، تعداد طبقات، خرج هایی که برای شهرداری باید انجام شود و مواردی دیگر در تعیین درصد مشارکت در ساخت تاثیر گذار است. اما در نهایت معامله ای پر سود خواهد بود که برای هر طرف برد داشته باشد.
این مهندسین مشاور باانجام کارشناسی های لازم، طراحی لازم را جهت ساخت ساختمان های مذکور انجام داده و در نهایت در صورت تمایل مالکین یا سازنده، می تواند طرف مقابل دیگری نیز به کارفرمایش نماید، تا با مقایسه و بررسی های لازم در نهایت تصمیم مناسب گرفته شود.
ساخت پروژه های ساخت و ساز شهری
ساخت پروژه های ساخت و ساز شهری
از طرفی نباید برای منازلی که پتانسیل ارزش افزوده نداند یا کارشناسی ها نشان می دهد که اقدام به تخریب و ساخت توجیه اقتصادی ندارد، تصمیم تخریب و ساخت گرفته شود و بازسازی، مقاوم سازی و بهسازی می تواند گزینه های مناسب دیگر برای مالک یا مالکین محترم باشد.


خدمات مشابه