×
  4059  

طراحی پل معماری و سازه

طراحی پل یکی از زمینه های مهندسی عمران و طراحی سازه می باشد. پل ها از جمله سازه های با اهمیت ویژه در مهندسی عمران به شمار می آیند چرا که در زمان های بحرانی نقش ویژه ای را ایفا می کنند. برای طراحی پل ابتدا باید از نوع بارهای وارده و چگونگی اعمال آنها به سازه پل آگاهی لازم را داشته باشیم. نرم افزار Csi bridge مهمترین نرم افزار طراحی پل می باشد که مسائل زیادی را در طراحی پل می تواند در نظر بگیرد و می توان کلیه پل ها با مقاطع متغیر، کابلی و ... را با این نرم افزار طراحی کرد. پل ها به طور عمده معمولا از تکیه گاه ها یا همان ستون ها و عرشه تشکیل می شوند. پل ها را از نظر دهانه نیز می توان به قسمت های مختلف دسته بندی کرد. پل های با دهانه های کوتاه و متوسط را می توان به صورت سیستم های متعارف طراحی کرد، اما پل های با دهانه های بسیار بلند را باید با سیستم های کابلی و معلق طراحی کرد که نیاز به تجربه بسیار بالا می باشد. تکنیک اجرای پل ها متفاوت می باشند. پل ها می توانند به صورت دال، شاه تیر و عرشه اجرا شوند و یا به صروت فلزی باشند و یا پل با ساختار خرپایی و یا تیرهای بتنی پیش ساخته و ... . پل ها از نقطه نظر استفاده می توانند برای عابرین پیاده، وسایل نقلیه، لوله های خطوط انتقال نفت و گاز و ... مورد استفاده قرار گیرند. بار های وارده به پل به چند دسته طبقه بندی می شوند. بارهای ثقلی که ناشی از وزن عرشه و بارهای بهره برداری می باشند. بارهای جانبی که بسته به نوع پل می تواند باد و یا زلزله باشد. بار های خود کرنشی که می توانند به عواملی چون اثرات دما، خزش، افت کابل های پیش تنیدگی و ... باشند. جانمایی پل ها در مسیر راه نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. به طور مثال اگر پلی بر روی رودخانه احداث شود باید به این نکته توجه شود که پایه های پل در قسمت های ناپایدار رودخانه و فرسایشی احداث نشوند. از نقطه نظر اقتصادی پل با دهانه های کوتاه مناسب می باشد اما در رودخانه ها فاصله کم پایه ها از یکدیگر باعث تمرکز جریان بر روی پایه ها می شود که می تواند موجب ابشستگی کناره پایه ها شود که در مواقع سیلاب می تواند بسیار بحرانی باشد.


خدمات مشابه


طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین

طراحی داخلی آنلاین طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین یکی از اهداف مهم طراحی معماری، تامین همزمان فرم و عملکرد در فضاهای داخلی و خارجی می باشد. طراحی آنلاین فرصتی را ایجاد میکند که این مهم به صورت آنلاین، با کمترین اصطکاک و بازده بالاتر انجام شود. مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران طراحی معماری و سازه...

  3414  
طراحی سازه با سقف پیش تنیده طراحی سازه با سقف پیش تنیده

طراحی سقف پیش تنیده از جمله روش های طراحی سازه و اجرای آن می باشند که گذشته ی آن نسبت به سایر سیستم های سازه ای در کشورمان کمتر می باشد. در سال های گذشته طراحی سقف پیش تنیده، به کمک نرم افزار ADAPT انجام می شد اما شرکت CSI این...

  4021  
مدلسازی بیم اطلاعات ساختمان BIM مدلسازی بیم اطلاعات ساختمان BIM

BIM یا مدل سازی اطلاعات ساختمان  یکی از راه های افزایش کیفیت، سرعت و بهره وری ساخت می باشد، مدلسازی بیم از اوایل دهه 2000 میلادی وارد صنعت ساختمان گردید و ادبیات حوزه ساختمان را دست خوش تغییر نمود. جالب است بدانید مدلسازی اطلاعات ساختمان تنها مربوط به زمان ساخت زمان طراحی...

  3427  
طراحی پلان معماری طراحی پلان معماری

خدمات طراحی پلان معماری طراحی پلان معماری ساختمان نقشه ی ساختمان چیست؟ نقشه های ساختمان و پلان های معماری برای شروع یک پروژه ی اجرایی مورد نیاز می باشند. نقشه ی ساختمان مناسب برای ساخت و ساز و اجرا، باید با توجه به ابعاد دقیق زمین و همچنین موقعیت آن طراحی و تهیه شوند.   پلان...

  5081  
طراحی سازه کابلی طراحی سازه کابلی

اگر در طراحی سازه کابلی، از سیستم شبکه کابلی استفاده شود، بواسطه بوجود آمدن درجات نامعین بیشتر محاسبات از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند. تحلیل طراحی سازه های کابلی مستلزم تحلیل غیر خطی هندسی بواسطه حضور کابل است، زیرا هندسه کابل تحت بارهای وارده تغییر کرده و توزیع نیروهای نیز تغییر خواهند...

  7874