×
  2615  

طراحی و اجرای اسکلت سوله فلزی

طراحی سوله فلزی یا فولادی یکی از شاخه های طراحی سازه و طراحی و اجرای سازه فولادی می باشد که از جمله تخصص های مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد. ساختار سوله ها به شکلی است که معمولا برای سازه های صنعتی با دهانه های بزرگ به کار می روند. در طراحی سوله های متعارف بر خلاف سازه های ساختمانی، بار زلزله اثر کمتری نسبت به بار باد دارد و معمولا سوله ها برای بار جانبی باد طراحی می شوند اما در هر صورت در طراحی سوله هر دو نیروی های باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گرفته و نیرویی که باعث به وجود آمدن بیشترین تلاش ها در اعضا شوند باید مبنای طراحی قرار بگیرند. المان های اصلی که اجزای سوله را تشکیل می دهند فراتر از یک تیر و ستون می باشند. سیستم باربر جانبی سوله ها به طور معمول در راستای عرضی به صورت قاب خمشی و در راستای طولی به صورت مهاربندی می باشند. برای طراحی اقتصادی معمولا تیرها و ستون ها در سوله ها به صورت مقاطع متغیر (نانپریزماتیک) ساخته می شوند. یکی از المان های مهمی که وظیفه مهار کردن تیرها و ستون ها و جلوگیری از کمانش آنها  را در راستای محور ضعیف دارند Strut ها می باشند که مقاطع آنها معمولا به صورت قوطی می باشد. در سوله ها با توجه به نوع پوشش سقف و عدم حضور بتن، سقف ها صلبیت کافی ندارند و برای ایجاد صلبیت نسبی آنها از میلگرد  استفاده می کنیم. معمولا مهاربندی سقف ها در دهانه های ابتدایی، انتهایی و وسط اجرا می شوند. گاه ممکن است بسته به نیاز طراحی مجبور به مهاربندی کل دهانه ها باشیم. در قسمت های ابتدایی و انتهایی سوله المان های وال پست قرار دارند که وظیفه آنها مقابله با نیروی باد و زلزله ای می باشد که بر اثر وزن دیوارها به آنها وارد می شود. المان بعدی پرلین ها یا لاپه ها می باشند که اعضایی خمشی بوده و وظیفه انتقال بار سقف به رفترها را دارند. در سوله ها نیز مشابه با سازه های فولادی ساختمانی مهاربند هایی به صورت مایل برای جلوگیری از کمانش پیچشی رفترها باید اجرا شوند. صفحه ستون ها در سوله ها به صورت مفصلی اجرا می شوند و نیروی جانبی در جهت عرضی سوله به کمک اتصال گیردار بین تیر و ستون جذب و به پای ستون منتقل می شود. برای طراحی پرلین ها معمولا از پروفیل های Z که با خم کردن ورق با ضخامت های دلخواه به وجود می آیند استفاده می شود. اما از نقطه نظر مهندسی اگر به جای پروفیل های Z بتوان از مقطع قوطی استفاده کرد رفتار و عملکرد مناسب تری از خود نشان می دهند چرا که مقاطع قوطی شکل دچار پیچش نمی شوند. تیر و ستون های سوله ها می توانند تیرورق و یا خرپا باشند که خرپاها طرح اقتصادی تری را نتیجه می دهند. اما به طور کلی از نظر بحث اجرا، تیرورق ها المان های مطلوب تری نسبت به خرپاها می باشند.

طراحی اسکلت سوله فلزی
طراحی سوله صنعتی
طراحی سازه صنعتی
طراحی سازه صنعتی
طراحی اسکلت سوله فلزی
طراحی داخلی سوله
طراحی داخلی سوله
طراحی اسکلت سوله فلزی
طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی سوله


خدمات مشابه


جا به جایی سوله از زمین همسایه تنها با ساخت یک ستون جا به جایی سوله از زمین همسایه تنها با ساخت یک ستون

جا به جایی سوله با توجه به ساختاری آن، به نظر می آید که امکان پذیر نمی باشد. در این پروژه سوله موجود تقریبا 2 متر در زمین همسایه بود، به دلیل آنکه تقریبا در سال 1385 ، بدون نقشه برداری و استعلام از مراجع ذیربط این ساخت سوله انجام شده...

  1257