×
  7379  

طراحی اتاق زیرشیروانی

اتاق زیرشیروانی یکی دیگر از عناصر پشتیبانی خانه، مانند لاندری، زیرزمین، پارکینگ و انباری می باشد. لکه های پشتیبان در طراحی پلان، معمولا کوچک و نادیده گرفته می شوند. بخش زیرشیروانی در خانه های ویلایی مورد توجه بیشتری قرار می گیرد و معمولا در طراحی داخلی به عنوان اتاق مطالعه، اتاق خواب، انباری و سرویس مورد استفاده قرار می گیرند. در خانه هایی که انباری و زیرزمین وجود ندارد بخش زیرشیروانی به عنوان انبار بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این فضا به عنوان یک فضای دنج با استفاده از نور طبیعی از طریق پنجره های سقفی، تهویه، دید و منظر مناسب، فضای بسیار مطلوبی برای یک اتاق خواب کوچک، اتاق مطالعه یا اتاق کار، می باشد.
طراحی اتاق زیرشیروانی
طراحی اتاق زیرشیروانی
طراحی اتاق زیرشیروانی
طراحی اتاق زیرشیروانی
طراحی اتاق زیرشیروانی
طراحی اتاق زیرشیروانی
اتاق زیرشیروانی
اتاق زیرشیروانی
اتاق زیرشیروانی
اتاق زیرشیروانی
آشپزخانه زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
دسترسی به اتاق زیرشیروانی در خانه های بزرگ از طریق سرویس پله با شیب بیشتری امکان پذیر می باشد. اما در خانه های کوچک تر این فضا توسط پله های تاشو و یا پلکان های عمودی مورد استفاده قرار می گیرد
. طراحی پنجره و سقف بلند تر با شیب تندتر، از بازتاب های اتاق زیر شیروانی در طراحی نمای ساختمان می باشد. امروزه این فضا از بخش های مطلوب و مورد اهمیت خانه در طراحی ویلا به حساب می آید.

نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی
نشیمن زیرشیروانی

حمام زیرشیروانی
طراحی ویلا در پردیس 
ویلای پردیس در سال 96 توسط مهندسین مشاور سرور طراحی گردید. ویلای پردیس در3 طبقه، طبق خواسته کارفرما، شامل زیرزمین ( استخر، جکوزی، اتاق ورزش)، همکف ( پذیرایی، آشپزخانه، ورودی، فضای نگهداری سگ) و طبقه اول ( خواب ها)، می باشد. طراحی اتاق کار در قسمت زیرشیروانی ویلا از نقاط قوت طراحی می باشداتاق کار، توسط پلکانی عمودی از طبقه اول مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از رنگ سفید به بزرگتر جلوه دادن فضا  کمک بسیاری کرده است. همچنین  به کارگیری الوار های چوبی در سقف فضا را دنج و گرم کرده است. استفاده از پنجره جهت نورگیری و دید مناسب رو به حیاط از دیگر ویژگی های مطلوب این فضا می باشد.

طراحی ویلا در پردیس
اتاق زیرشیروانی پردیس
اتاق زیرشیروانی پردیس
اتاق زیرشیروانی پردیس
اتاق زیرشیروانی پردیس
اتاق زیرشیروانی پردیس
اتاق زیرشیروانی پردیس
اتاق زیرشیروانی ویلا
اتاق زیرشیروانی ویلا
اتاق زیرشیروانی ویلا
اتاق زیرشیروانی ویلا
مقالات مشابه


طراحی ویلا دوبلکس طراحی ویلا دوبلکس

امروزه با توجه به گسترش ساخت و سازها در اطراف شهر ها به منظور داشتن اقامتگاهی تفریحی در خارج شهر موجب شده است تا میزان تقاضا جهت طراحی ویلا افزایش پیدا کند. با توجه به نیازهای کارفرمایان در طراحی ویلا و تامین فضای مورد نیاز اکثر طراحی ها به صورت طراحی...

  851