×
  7600  

رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چیندر این مقاله به بررسی یکی از شاهکارهای معماری مدرن، اثر رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین می پردازیم.
در سال 2002 مسابقه ای جهت طراحی ساختمان تلویزیون مرکزی چین برگزار شد. شرکت معماری OMA برنده مسابقه شدند. در ادامه به بررسی این ساختمان متفاوت می پردازیم.
رم کولهاس، ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس سرپرست شرکت OMA یکی از برترین معماران جهان با همکاری گروه مهندسی آروپ برای طراحی سازه و موسسه طراحی معماری شرق چین در سال 2004 با هدف ارتقا تلویزیون ملی آغاز به ساخت پروژه کردند.
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
سایت مجموعه نقطه اتصال ساختمان های کم ارتفاع شهر در مقابل آسمان خراش های بلند مرتبه می باشد.
هدف اصلی طرح ایجاد ساختمانی منحصر به فرد در عین حال هماهنگ با بافت شهری می باشد.
شلوارک بزرگ لقبی است که به این برج 230 متری با 54 طبقه و مساحت 405000 متر مربع  داده اند.
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
ساختمان از دو برج مجزا که در اوج کار با شیبی 10 درجه به سمت پیش آمدگی به هم متصل شده اند تشکیل شده است.
نمای بیرونی، دارای شبکه ی سازه مورب فلزی است که به استحکام سیستم سازه ای ساختمان کمک می کند.
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
سازه ساختمان از ستون های فولادی، ستون های بتن مسلح، عناصر مهاربندی و لبه های ستون های ساختمان تشکیل می شود.
از نظر کولهاس این بنا در معنای واقعی آسمان خراشی است که تا سال ها ماندگار می ماند و اکنون ساختمان تلویزیون مرکزی چین جزو یکی از برترین آثار معماری به شمار می رود.
ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
رم کولهاس ساختمان تلویزیون مرکزی چین
 
 
 


مقالات مشابه