×
  3987  

پل عابر پیاده ترینیتی سانتیاگوکالاتراوا

طراحی معماری پل عابر پیاده ترینیتی
سانتیاگو کالاتراوا معمار معروف اسپانیایی، پل ترینیتی را در سال 1993 در سالفورد انگلستان طراحی نمود. وی علاقه فراوانی به کشف توانایی های حاصل از ترکیب نیروهای کششی و فشاری داشت. مجسمه ها و مدل های ساخته شده توسط وی بازتاب لطافت و تعادلی هستند که می توان از طریق آرایش مناسب عناصر در یک سیستم سازه ای پایدار که در آن نیروهای کششی و فشاری به طور موازی عمل می کنند، دست یافت. او همواره سعی دارد شیوه های سازه ای به کار گرفته در طراحی های سازه ای را در طرح معماری نیز به کار گیرد.  کالاتراوا  پل های بسیاری را در کارنامه ی حرفه ای خود به ثبت رسانده است. اکثر آثار وی با الهام از طبیعت طراحی شده است.

پل کابلی ترینیتی کالاتراوا
پل کابلی ترینیتی کالاتراوا
پل کابلی ترینیتی کالاتراوا
طراحی پل عابر پیاده ترینیتی
طراحی سازه
طراحی های وی مجسمه گونه اند و سازه های او از نوع آلی و ارگانیک می باشد: سازه هایی مشابه کالبد موجودات زنده، به دلیل نیاز به حرکت که ما را به سازه های متحرک و پویا رهنمون می سازد. به عنوان یک مهندس ما مشکل بارهای متحرک و دینامیک را که موجب ارتعاش در سازه ها می شوند، به خوبی درک می کنیم، ولی بارهای متحرک می توانند بخشی از فرم سازه ای را تشکیل دهند و جزئی از هنر قرن بیستم باشند. مانند آنچه که در اشیای متحرک وجود دارد. طول دهانه ی پل ترینیتی که در عرض رودخانه ی ایرول قرار گرفته، 60 متر می باشد. پل ترینیتی، پلی برای عبور افراد بین ساحل سالفورد و منچستر می باشد. این پل با کابل های سفید رنگ به شکل نامتقارن از ساحل سالفورد، از یک تکیه گاه به صورت یک برج منفرد مایل با 41 متر ارتفاع، طره شده است. کابل های کششی و تکیه گاهی که از جنس فولاد ضد زنگ هستند، سطح پل را نگه می دارند و آن را به دو شیب راه روی ساحل سالفورد تقسیم می نمایند. برج پایه ی پل با زاویه 62 درجه نسبت به سطح افق قرار گرفته است. این شیب سبب افزایش مولفه نیروی وزن پل می شود که به عنوان نیروی مقابله کننده در فشار عمل می کند. از نظر کالاتراوا آزادی در طراحی پل به اندازه ای مهم است که به خاطر آن تمام مطالعات گسترده ای که برای طراحی یک سیستم  پایدار و ایستا با استفاده درست از مصالح و توجه به مشخصات و ویژگی های آنها لازم است، صورت گیرد.

پل کابلی ترینیتی کالاتراوا
طراحی پل عابر پیاده ترینیتی
طراحی پل عابر پیاده ترینیتی
سانتیاگو کالاتراوا معتقد است:" پل پدیده ای است که محیط و منظره اطراف خود را به حرکت در می آورد. ساختن پل حرکتی نمادین است، علاوه بر این که نیاز مردم به رفت و آمد را نیز ممکن می سازد. بنابراین، تاریخچه ی پیدایش پل ها بسیار مهم است. این تاریخچه ریشه در جای پای اولین انسانی دارد که کوشیده است از یک رودخانه آرام عبور کند."

طراحی پل عابر پیاده ترینیتی
طراحی پل عابر پیاده ترینیتی
طراحی پل عابر پیاده ترینیتی
طبیعت، منبع الهام، تالیف: دکتر محمود گلابچی


مقالات مشابه


طراحی سازه پل کابلی طراحی سازه پل کابلی

پل سازه ای اتصال دهنده و معمول ترین راه برقراری ارتباط در دنیا می باشد. از پل ها برای ارتباط میان شهرها و کشورها استفاده می شود. پل ها اکثرا بر روی رودخانه ها، دریاچه ها و... برای  تسهیل در رفت و آمد ساخته می شوند. پل ها برای رفت و آمد...

  11919