×
  5254  

تاثیر رنگ بر فضای معماری

تاثیر رنگ بر فضا در معماری


شدت نور و تشخیص رنگ از عوامل مهم در ادراک بینایی انسان هستند. درک رنگ وابسته به عوامل گوناگونی مانند وضع نور، رنگ محیط، فرم، موقعیت قرارگیری رنگ در فضا بستگی دارد. آنچه ما به عنوان رنگ می شناسیم متشکل از سه بخش می باشد: رنگمایه، روشنایی و سیری و می توان گفت در تشخیص رنگ اجسام، عامل روشنایی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. رنگ ها تاثیر مستقیم بر فضای معماری و روان انسان ها دارند. استفاده از رنگ در زیبایی شناسی فضاهای معماری، ایجاد سایه و عمق، طراحی نما، طراحی دکوراسیون داخلی و... بسیار مهم می باشد. رنگ های گوناگون، اثر متفاوتی روی مخاطب می گذارند.


رنگ در طراحی معماری
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیرات رنگ بر فضای معماری
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیرات رنگ بر فضای معماری
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیر رنگ بر فضا
تاثیرات رنگ بر فضای معماری
تاثیرات رنگ بر فضای معماری
تاثیرات رنگ بر فضای معماری
تاثیرات رنگ بر فضای معماری


اثر رنگ بر روی بیننده به چند عامل بستگی دارد برای مثال: فضا و محیطی که رنگ در آن استفاده شده است، برخی رنگ ها در فرهنگ های مختلف دارای ارزش نمادین هستند و اعتبار گوناگونی دارند، برخی رنگ ها در کشورهای مختلف مقدس هستند یا نماد قدرت، آرامش، پیروزی و... می باشند. هم چنین عوامل اجتماعی و روانی که بر مخاطب اثر می گذارد. رنگ به طور مستقیم با معماری در ارتباط است و در مواردی روی فضای معماری، حس فضا، ابعاد، انتقال حس سردی و گرمی در فضا، جلب توجه، مرکزیت، وزن اجسام و... اثر مستقیم می گذارد. با استفاده از رنگ می توان در فضای معماری، ایجاد هیجان، جنب و جوش، تحرک، آرامش، زندگی، تنوع و... ایجاد کرد. استفاده از رنگ های روشن و سرد مانند سفید، آبی روشن، سبز روشن، فضا را عریض تر، بزرگتر و سبک تر نشان می دهد. همچنین رنگ های گرم مانند زرد، قرمز و نارنجی و...، را ما نزدیک تر به خودمان حس می کنیم و رنگ های سرد را، دورتر حس می کنیم. رنگ سیاه، حس خالی بودن را منتقل می کند. با قرار دادن یک شی رنگی، داخل فضایی یک رنگ، می توان حس توجه، تمرکز را ایجاد کرد.


رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
رنگ در طراحی معماری
تاثیرات رنگ بر فضای معماری
تاثیرات رنگ بر فضای معماری


مقالات مشابه


نور و اثر آن در معماری نور و اثر آن در معماری

نور و اثر آن در طراحی معماری نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. در تاریکی مطلق نه فرم ها و نه رنگ ها دیده می شوند. این نور و بازتاب آن است که باعث می شود ما اشیا و محیط اطرافمان را ببینیم. نور علاوه بر کاربرد های فیزیکی...

  4121  
عناصر طراحی عناصر طراحی

برسی عناصر اصلی طراحی   خطوط عناصر طراحی در طراحی معماری داخلی نقش عمده ای دارند. خطوط در ایجاد نقوش و یا هدایت دید انسان به جهت خاصی موثرند. با استفاده از توالی خط می توان ریتم خاصی را ایجاد کرد و یا خطای بصری ایجاد کرد که باعث شود با تشدید پرسپکتیو فضا...

  5093  
طراحی دکوراسیون و قدرت رنگ ها طراحی دکوراسیون و قدرت رنگ ها

رنگ در طراحی داخلی تاثیر مستقیمی بر زندگی روزمره واجتماعی انسان می گذارد.برای مثال: رنگ های داخل اتاق نشیمن را باید بر اساس رنگ های طبیعی موجود در اتاق انتخاب نمود، باید رنگ کف اتاق، شومینه، آجرها یا کارهای سنگی را مورد توجه قرار داد و از تضاد (کنتراست) قوی میان...

  2553