×
  6604  

ساخت ساختمان با مجری ذیصلاح

انتخاب مجری ذیصلاح برای کارفرمایان


مجری ذیصلاح یک انتخاب شایسته و سودمند برای کارفرمایان و ساختمان سازان است. مجری ذیصلاح حقوقی سازمان نظام مهندسی می تواند به صورت پیمان مدیریت و یا به صورت مدیریت اجرایی با رعایت وظایف مجری ذیصلاح، ساختمانی استاندارد همراه با شناسنمه ساختمان را با رعایت اصول مهنسی ساختمان، اجرا نماید. از سال 1384، حضور مجری ذیصلاح در مقررات ملی ساختمان لازم می باشد، اما این قانون سالها اجر نمی شد.  با توجه به بستر کنونی جامعه  که با سرعتی کم به سوی هر چه بیشتر قانونمند شدن و اجرا نمودن قانون پیش می رود، در سال های اخیر (تقریبا از سال 1394) با توجه به اتفاقات مختلف که قانون آن ها را پیش بینی می کرد و علت وضع قانون مجری ذیصلاح نیز همین بوده است، تاکید سازمان نظام مهندسی به استفاده از مجری بیشتر شده است، هر چند شهرداری هنوز همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی دهد.
البته باید علت یابی نمود که چرا شهرداری، این چنین برخورد می کند! از آنجا که متاسفانه تعدادی از مجریان، تنها مبلغی از کارفرما گرفته و خدماتی به آنها ارائه نمی دادند، و تنها اوراق اداری لازم را امضا می کردند، شهردای به علت صوری بودن مجری ، از موضوع مجری ذیصلاح استقبالی نمی نماید. حال آنکه حتی آن رقم کم را نیز نباید به هیچ وجه برای مجریان صوری پرداخت نمود.

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت ساختمان
باید بدانیم در کارگاهی که مجری ذیصلاح وجود ندارد، ناظر باید قسمت اصلی مسئولیت ناشی از ضعف اجرا را به عهده گیرد. این در حالی است که  که یک قانون کلی می گوید: مسئولیت پذیری در قبال یک معامله پایاپای و گرفتن ارزش خدمات آن پیش خواهد امد. بنابراین مهندس ناظر حاظر نیز در قبال هزینه ای که تنها برای نظارت تعریف شده است، مسئولیت اجرای کار را  به عهده نمی گیرد و با توجه به تاکید نظام مهندسی، نامه ای به کارفرما  می زند و عدم حضور مجری ذیصلاح را مطرح می نماید.
بعضا در این حالت، کارفرمایان، می گویند ما خود مسئولیت را می پذیریم اما این حرف لفظی است در پیشگاه مقام قضاوت، آنها بهتر است شرکتی رسمی تحت عنوان مجری ثبت کنند و کنار تجربه خود به صورت رسمی مجری کار خودشان شوند، در غیر اینصورت، نمی توانند. مانند آن است که شخصی (غیر از دکتر ذیصلاح)  در بیمارستان بگوید  فلان شخص را میکنم ومحضری هم تعهد دهد که اگر چیزی شد خسارت او را می دهم، اما دادگاه درنهایت پزشک مسئول آن بخش و بیمارستان را مقصر می داند، چون آن شخص اصلا صلاحیت قانونی عمل پزشکی را نداشته است.
حال در این محیط که کارفرمایان امکان دارد فکر کنند که هزینه ای گزاف برای مجری می دهند، و مجریان نیز فکر می کنند با گرفتن هزینه صوری مجری نمی توانند خدمات در شان مجری را ارائه دهند و مسئولیت پروژه را بپیذیرند، می بایست شناخت بیشتری از وظایف مجری و کارفرما پیدا نمود. در واقع کارفرما نباید حتی یک تومان برای خدماتی که نمی گیرد بپردازد و مجری نیز باید در شان هزینه ای که برای وظیفه اش تعریف شده است، مسئولیت بپذیرد و اوست که تا انتها جواب ناظر ساختمان را خواهد داد.
این نوع چالش ها در هر کشوری که کم کم می خواهد قانون را عملی کند در هر زمینه ای، پیش خواهد آمد و احتیاج به  فرهنگ سازی دارد.
برای ملک های قدیمی موجود در سطح شهر ابتدا باید به روش هایی از قبیل مقاوم سازی و دادن ارزش افزوده به آنها با طراحی معماری جذاب، کذاشتن آسانسور در آنها و غیره فکر نمود و در نهایت به گزینه تخریب و نوسازی رسید. هنگامی که تصمیم به تخریب و نوسازی رسید، ساخت این ساختمان ها و مشارکت در ساخت با سازندگان و مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی استان تهران، انتخابی مناسب می باشد.
جهت آگاهی از خدمات مجری ذیصلاح مهندسین مشاور سرور و همکاران به قسمت خدمات مجری ذیصلاح رجوع کنید.

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت ساختمان
 دانش فنی مشابه


مجری ذیصلاح کیست؟ مجری ذیصلاح کیست؟

مجری ذیصلاح، سازنده ذیصلاح، صوری یا غیر صوری، مسئله اینست؟ سوالی که در یکی دو سال اخیر یکی از عنوان های اصلی سازمان نظام مهندسی، شهرداری، بساز و بفروشان و سایر سازندگان است، در راستای نقش و لزوم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی است. اگر بخواهیم واقع بین باشیم...

  8602  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ