×
  5266  

الکترود چیست

در طراحی سازه فلزی الکترودها نقش مهمی را ایفا می کنند. الکترود، فلزی با طول محدود و روکش نسبتا ضخیمی از موادی که دو هدف را برآورده می کند: تثبیت قوس الکتریکی و بهبود خواص فلز جوش
الکترودها در پنج گروه اصلی طبقه بندی می شوند:
1- الکترود فولاد نرمه
2- الکترود فولاد کربن
3- الکترود فولادهای آلیاژی خاص
4- الکترود چدن
5- انواع الکترود های غیرآهنی
روکش الکترود در حد وسیعی ترکیب فلز جوش را تنظیم می کند، خواه از طریق حفظ ترکیب اصلی مفتول الکترود یا با اضافه کردن عناصر دیگر. یکی از شیوه های نسبتا جدید، اضافه کردن پودر آهن به روکش الکترود می باشد. در حرارت شدید قوس الکتریکی، پودر آهن به فولاد تبدیل شده و به ترسیب جوش روی فلز مبنا کمک می کند. با افزایش مقداری پودر آهن به مواد روکش، بازده جوشکاری افزایش یافته و ظاهر جوش بهبود می یابد. به الکترودهایی که دارای پودر آهن هستند، الکترودهای پربازده می گویند. بازده جوش چنین الکترودهایی زیاد بوده و معمولا از آنها در حالت تخت استفاده می شود.روکش الکترود باعث سهولت تشکیل در آغاز عملیات جوشکاری و حفظ پایداری و تثبیت قوس در حین پیشرفت عملیات جوشکاری می گردد. همچنین این روکش مانند عایق روی مفتول الکترود عمل می کند. تمایل به امتزاج با فلز پایه در الکترودهای روکش دار نسبت به الکترودهای بدون روکش کمتر است و این الکترودها اجازه رواداری بیشتری را در طول قوس می دهند. کنترل دقیق تر و بهتر قوس الکتریکی، اجازه استفاده از شدت جریان بیشتر و الکترود های ضخیم تری را می دهد.

وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری

روکش الکترود دارای عملکردهای زیر است:
تامین حفاظ گازی در مقابل ورود اکسیژن و ازت به حوضچه مذاب و ایجاد پوششی از سرباره مذاب روی فلز مذاب چوشکاری
مشابه یک نظافتچی در زدودن اکسیدها و آلودگی ها عمل می کند.
نرخ سرد شدن فلز جوش را کاهش می دهد و به تبع از آن جوش با شکل پذیری زیاد ایجاد می کند.دانش فنی مشابه


طراحی جوش طراحی جوش

در طراحی سازه فولادی اقتصادی شدن طرح بسیار حائز اهمیت می باشد. جوش بیش از حد لازم، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه جوشکاری است. تعیین اندازه صحیح جوش اولین گام در کسب جوش اقتصادی است. در اتصال تمام قدرت، از جوش شیاری با نفوذ کامل در تمام طول درز استفاده...

  4437  
ترک در جوش ترک در جوش

در طراحی سازه و در مرحله بعدی آن یعنی در اجرا یک مهندس بهتر است عیب های جوش را بداند. ترک ها، شکستگی های فلز جوش می باشند که در اثر تنش های داخلی در امتداد خط جوش و یا عمود بر آن به وجود آیند. ترک ها همچنین ممکن است...

  6711  
عیب های جوش عیب های جوش

به منظور طراحی سازه هر جوشکار باید با معایب اصلی جوشکاری که به گسیختگی اتصال جوش شده کمک می کند، آشنا باشد. این آشنایی در تولید جوشی با کیفیت مقبول کمک کرده و مدت زمان بازرسی جوش را کاهش می دهد. این کار اغلب مشکلات موجود در هنگام باز بینی نهایی...

  12210  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ