4873  

پل کابلی آلامیلو

پل کابلی آلامیلو
سانتیاگو کالاتراوا طراح اسپانیایی خلاق، هنرمند و یکی از برترین معماران سبک های-تک، در اکثر آثار خود طبیعت و ساختار بدن انسان را مبنای طراحی های خود قرار داده است و طراحی های او ترکیبی از مهندسی سازه و معماری بوده است. آثار اولیه کالاتراوا شامل ایستگاه های قطار و پل ها می باشد که بدون شک از نظر معماری و طراحی سازه مورد تقدیرجوامع مهندسی و معماری جهان بوده است. پل آلامیلو در سویل اسپانیا یکی از بی نظیرترین و تاثیرگذار ترین طرح های کالاتراوا می باشد که برای نمایشگاه جهانی سال 1992 به عنوان ورودی نمایشگاه طراحی گردید.

سازه پل آلامیلو
الهام از طبیعت
پل آلامیلو را می توان الهام گرفته از پرنده در حال پرواز یا یک قوی نشسته در آب، یک چنگ یا کشتی های جنگی قدیمی باشد که شکلی نمادین برای شهر سویل ایجاد کرده است.
این پل برای عبور وسایل نقلیه در دو طرف پل و قسمت میانی با عرض 57/3 متر، 8/1 متر بالا تر از طرفین برای عبور عابران پیاده طراحی شده است.

پل آلامیلو
طراحی سازه پل کابلی آلامیلو
طراحی سازه ای پل از نوع پل های کابلی با دکل طره ای و به صورت پیوسته است. وجه تمایز این پل با سایر پل های کابلی که برای ایجاد تعادل بین نیرو های وارد بر پایه های پل از کابل در دو طرف بهره می برند، استفاده کردن از کابل در یک طرف پل می باشد، به این منظور برای برقراری تعادل در پل داخل دکل به منظور افزایش حجم و وزن با بتن پر شده است که بتواند نیروهای کششی کابل ها را تحمل کند. این دکل دارای یک هسته داخلی شامل یک دستگاه پله برای سرویس دهی به قسمت های مختلف می باشد.

سازه پل آلامیلو
طول پل کابلی آلامیلو 526 متر، طول دهانه اصلی پل 200 متر و ارتفاع دکل 142 متر با زاویه 58 درجه نسبت به خط افق اجرا شده است. پل متشکل از فولاد و بتن سفید رنگ می باشد.
کابل ها، متشکل از 26 عدد کابل فولادی پس کشیده که نیروی کششی داخلی خود را به دکل وارد می کنند با گوه فشاری، به دکل و عرشه متصل شده است.عرشه پل، بتنی با مقطع فولادی به شکل شش ضلعی می باشد،عرشه به علت بارهای زنده نامتقارن  تحت گشتاور پیچشی قرار می گیرد به این منظور تیر جعبه ای باید مقاومت پیچشی داشته باشد.

پل کابلی آلامیلو

 پل کابلی آلامیلو