×
  2959  

ارائه یک سیستم تحلیل ساده جهت آنالیز لرزه ای مخازن سقف شناور،مطالعه موردی مخازن نفتی سقف شناور جزیره خارگ

A Simplified Method for Seismic Analysis of Tanks with Floating Roof by using Finite Element Method: Case S tudy of Kharg (Southern Iran) Island Tanks
Abstract
Tanks with floating roof have shown high vulnerability subjected to past earthquakes, such as Kobe, and Izmit. The main cause of damage is believed to be the interaction between the floating roof and the tank wall. In this paper a simplified method is presented for modeling the floating roof and its interaction with the tank wall, making it possible to use Finite Element Analysis (FEA) for calculating the seismic response of tank-floating roof system. In the proposed method, assuming that the sloshing phenomenon is mainly suppressed by the floating roof, the seal between the roof and the tank’s wall is modeled by introducing some radial pre-compressed ‘only-compression elements’ all around the roof, itself substituted by a rigid disk, and the tank’s wall is modeled by 3-dimensional shell elements. The dynamic effect of the impounded oil in the tank is taken into account by the use of added mass concept. If during the time history analysis the maximum relative displacement between the roof disk and the tank’s wall in any radial direction exceeds the initial length of the pre-compressed only-compression springs the tank is considered to be vulnerable. The proposed method has been applied to a tank sample in Kharg (southern Iran) island.
جهت دریافت مقاله می توانید بر روی همین گزنیه کلیک نمایید.
You can download the related article from Here


مقالات مشابه


پاسخ تلاطم تحت اثر زلزله در مخزن ذخیره سیال با سقف شناور تک لایه پاسخ تلاطم تحت اثر زلزله در مخزن ذخیره سیال با سقف شناور تک لایه

در این مقاله یک روش تحلیلی صریح برای مسئله تلاطم (اسلاشینگ) در مخازن استوانه ای با سقف شناور ساده یک لایه همراه با پانتون، تحت تحریک لرزه ای ارائه شده است. سقف شناور از یک عرشه داخلی (که در مدل ها به صورت یک صفحه الاستیک ایزوتروپیک با ضخامت و جرم...

  3237  
کاهش تلاطم در مخازن استوانه ای دارای سقف شناور با استفاده از جاذب های انرژی کاهش تلاطم در مخازن استوانه ای دارای سقف شناور با استفاده از جاذب های انرژی

Reduction of seismic sloshing in floating roof liquid storage tanks by using a Suspended Annular Baffle (SAB) تلاطم  (sloshing)به مفهوم نوسان مايع در اثر ايجاد تحريک­هايي از قبيل جابجايي ناگهاني و اعمال شتاب مي­باشد که در اثر اين نوسان، نيروها و گشتاورهايي به ظرف محتوي آن و يا سازه­ هاي داخل مايع...

  4796