×

طراحی معماری سازه ای

طراحی معماری سازه ای

طراحی معماری سازه ای به معنی طراحی ساختمان و یا المانی است که در فرآیند طراحی به طور همزمان به هر دو جنبه ی زیبایی و سازه توجه شود. مهندس سازه باید به طور کامل معماری را درک کند و در صدد رفع تناقض ها بین طراحی سازه و معماری باشد. در بسیاری از کارها در کشور تعامل بین سازه و معماری دیده نمی شود. به طور کلی معمار یک پروژه، جنبه ی زیبایی را در نظر می گیرد، اما اگر همزمان به سازه ی پروژه نیز دقت شود نتیجه را می توان معماری سازه ای خواند. طراحی استودیوم های ورزشی، پل ها بهترین نمونه ها برای درک معماری سازه ای می باشد. یکی از اصلی ترین زمینه ی فعالیت شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، طراحی پروژه ها به صورت تلفیق طراحی معماری با طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی، سازه های کابلی می باشد.
 پروژه های طراحی معماری سازه ای - بناهای عمومیخدمات طراحی معماری سازه ای