×
  10958  

طراحی راه پله

طراحی و اجرای صحیح راه پله بتنی یکی از مسائلی می باشد که شاید در خیلی از ساختمان ها به آن توجهی نشود.راه پله باید به گونه ای اجرا شود که اصطلاحا دلیل پاگرد راه پله بتنی خراب نشود؛ یعنی اینکه سنگ کف راه پله مزاحمتی برای کف سازی پاگرد ایجاد نکند.برای تحقق این امر باید بین رمپ دو طرف راه پله در پاگرد به اندازه عرض سنگ کف (30سانتی متر) پله اختلاف وجود داشته باشد.یعنی پاگرد در جهت رمپی که به سمت بالا می رود 90 سانتی متر و در جهت مقابل 120 سانتی متر اجرا شود. 
تیم مهندسین دکتر سرور و همکاران با استفاده از نرم افزار رویت در زمینه معماری و سازه این مشکلات را چه دربخش بتنی و چه در طراحی و اجرای پله فلزی حل می کنند چرا که در ادبیات نرم افزار رویت این نکات دقیقا رعایت شده است.

طراحی راه پله

راه پله بتنی
تیم مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در طراحی ساختمان مسکونی بروجرد از این نوع راه پله با همین جزییات استفاده کرده اند.

طراحی راه پله
طراحی راه پله فلزی :دانش فنی مشابه


طراحی و اجرای پله فلزی طراحی و اجرای پله فلزی

طراحی و اجرای پله فلزی یکی از مهم ترین بخش های اجرایی دریک پروژه می باشد. دراین مقاله که مربوط به یکی از پروژه های طراحی راه پله می باشد، ابتدا به بررسی نکات وچالش های طراحی پله فلزی می پردازیم و پس از آن به بررسی نکات اجرا پله فلزی خواهیم پرداخت. پارامترهای...

  26066  
نکات طراحی پله فلزی نکات طراحی پله فلزی

دیتیل پله ی فلزی ( مونتاژی) در طراحی راه پله ی فلزی با انتخاب یکی از مسیرهای سازه ای زیر امکان اتصال تیر های شمشیری آن به تیر نیم طبقه و طبقه را پدید می آوریم: •     در صورت وجود ستون در اطراف باکس پله با استفاده از تیر نیم طبقه امکان...

  11159  
پله بتنی پله بتنی

دیتیل پله ی بتنی ( یک پارچه ) در طراحی راه پله ی بتنی با انتخاب یکی از مسیر های سازه ای زیر امکان ریختن بتن شمشیری آن را پدید می آوریم : •     در صورت وجود ستون در اطراف باکس پله با استفاده از تیر نیم طبقه امکان اتصال شمشیری به...

  12225  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ