×
  3007  

تحلیل ارتعاش سقف شناور بر اساس رفتار غیر خطی اسلاشینگ

برداشتی از چکیده مقاله:
ارتعاش سقف شناور بر اساس رفتار غیر خطی اسلاشینک در مخازن سقف شناور در این مقاله آنالیز شده است. تاثیر رفتار غیر خطی اسلاشینگ بر روی افزایش تنش ها در سقف های شناور مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات عددی نشان می دهد، صرفه نظر از رفتار غیرخطی اسلاشینگ در محاسبات تنش های سقف شناور، در جهت اطمینان نمی باشد حتی در حالاتی که رفتار غیر خطی تاثیر کمی دارد، این تاثیر در با کاهش ارتفاع محتویات مخزن بیشتر نیز می شود.
برداشتی از مقدمه:
در مخازن بزرگ زمینی، سقف های شناور جهت محافظت سیال در برابر اتمسفر، کاربرد زیادی دارد. نواسانات سقف شناور در اندرکنش با اسلاشینگ (تلاطم) سیال در پدیده تشدید هنگام ایجاد شدن فرکانس های پایین زلزله، سبب خسارات مهمی از قبیل آتش سوزی، غرق شدن سقف، خرابی مخزن و سیل می شود. بنابراین مطالعه رفتار دینامیکی سقف شناور تحت اثر زلزله مهم می باشد.


مقالات مشابه


ارائه یک سیستم تحلیل ساده جهت آنالیز لرزه ای مخازن سقف شناور،مطالعه موردی مخازن نفتی سقف شناور جزیره خارگ ارائه یک سیستم تحلیل ساده جهت آنالیز لرزه ای مخازن سقف شناور،مطالعه موردی مخازن نفتی سقف شناور جزیره خارگ

A Simplified Method for Seismic Analysis of Tanks with Floating Roof by using Finite Element Method: Case S tudy of Kharg (Southern Iran) Island Tanks Abstract Tanks with floating roof have shown high vulnerability subjected to past earthquakes, such as Kobe, and Izmit. The main cause of damage is believed to be the...

  2956  
پاسخ تلاطم تحت اثر زلزله در مخزن ذخیره سیال با سقف شناور تک لایه پاسخ تلاطم تحت اثر زلزله در مخزن ذخیره سیال با سقف شناور تک لایه

در این مقاله یک روش تحلیلی صریح برای مسئله تلاطم (اسلاشینگ) در مخازن استوانه ای با سقف شناور ساده یک لایه همراه با پانتون، تحت تحریک لرزه ای ارائه شده است. سقف شناور از یک عرشه داخلی (که در مدل ها به صورت یک صفحه الاستیک ایزوتروپیک با ضخامت و جرم...

  3236  
کاهش تلاطم در مخازن استوانه ای دارای سقف شناور با استفاده از جاذب های انرژی کاهش تلاطم در مخازن استوانه ای دارای سقف شناور با استفاده از جاذب های انرژی

Reduction of seismic sloshing in floating roof liquid storage tanks by using a Suspended Annular Baffle (SAB) تلاطم  (sloshing)به مفهوم نوسان مايع در اثر ايجاد تحريک­هايي از قبيل جابجايي ناگهاني و اعمال شتاب مي­باشد که در اثر اين نوسان، نيروها و گشتاورهايي به ظرف محتوي آن و يا سازه­ هاي داخل مايع...

  4794