×

نصب آسانسور در ساختمان قدیمی و بازسازی

نصب آسانسور در ساختمان قدیمی ساز

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد. شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، از خدمات این مجموعه، می توان به اجرای آسانسور کششی و آسانسور هیدرولیکی  در ساختمان های قدیمی در نقاط مختلف تهران، با تیمی مجرب به صورت تخصصی اشاره کرد.


پروژه های نصب آسانسور در ساختمان قدیمی و بازسازی -دانش فنی نصب آسانسور در ساختمان قدیمی و بازسازی

خدمات نصب آسانسور در ساختمان قدیمی و بازسازی