مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان و سازه خاص

مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، طراحی معماری آنلاین، طراحی داخلی، طراحی ویلا، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد.

اجرای ساختمان

از جمله خدمات شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، اجرای ساختمان های بتن آرمه و فولادی می باشد. اجرای ساختمان یکی از مسائل مهم در زمینه فعالیت های ساختمانی به شمار می آید. در امر طراحی چنانچه یک سازه به طور دقیقی طراحی شده باشد برای به ثمر رساندن کار، نیاز به یک تیم مهندسی ماهر به منظور اجرای طرح وجود دارد. در امر اجرا گاها با مسائلی رو به رو می شویم که متاسفانه در طراحی هیچ توجهی به آن نشده است. در عمل بحث اجرای ساختمان و طراحی گسسته از هم نمی باشد و کار زیبا در تعامل این دو فعالیت می باشد.


پروژه های مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان و سازه خاص


دانش فنی مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان و سازه خاص


مقالات مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان و سازه خاص


اخبار مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان و سازه خاص


خدمات مدیریت پیمان طراحی و اجرای ساختمان و سازه خاص